Aktualności

31 Maj

Ile kosztuje utrzymanie rad dzielnic?

Aktualności

Czy zastanawialiście się, ile kosztuje roczne utrzymanie 27 jednostek pomocniczych miasta Lublin?

Możemy się tego dowiedzieć z kilku źródeł, głównie z analizy sprawozdania z wykonania budżetu miasta. Sprawdziliśmy, ile kosztowało utrzymanie rad dzielnic w 2014 roku. Zestawienie nie uwzględnia kwot rezerwy celowej, którą rady rozdzielają na drobne inwestycje na terenie dzielnic.

Największy koszt to diety dla przewodniczących zarządów dzielnic (w 2014 roku wynosiły 1680 zł, a obecnie już 1850 zł miesięcznie). W skali roku koszt ten wynosi ponad 529 tysięcy złotych. Prawie sześciokrotnie mniej płacimy za wynajem lokali dla rad dzielnic (92 tysiące zł rocznie). Zakupy usług, energii, materiałów biurowych i wyposażenia siedzib wyniósł ok. 42 tysiące zł. Zaledwie 600 zł wydano na remonty, warto jednak zwrócić uwagę, że niektóre rady przeznaczają część rezerwy celowej na remonty swoich lokali (np. na Wieniawie i Czubach Południowych).

W 2014 roku dziesięciu przewodniczących zarządów dzielnic posiadało służbowy telefon, opłacany przez urząd miasta (miesięczny abonament wynosił 4 zł).

Natomiast koszt przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic wynosi ponad 125 tysięcy złotych, ale jest to wydatek ponoszony raz na cztery lata.

Koszty RD

Komentarze

komentarzy