Fundacja Wolności

ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 13/5A

20–002 Lublin

tel. 533 36 35 38 (pro­szę dzwo­nić w dni robo­cze, w godz. 8–16)


KRS: 0000428743
REGON: 061444494

Dane do faktur

Fun­da­cja Wol­no­ści
ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 13/5A

20–002 Lublin
NIP: 7123272946

Numer rachunku bankowego

71 1090 2590 0000 0001 4947 2615

Skontaktuj się z Nami

For­mu­larz kon­tak­to­wy