Zrealizowane Projekty

Oto najciekawsze i największe projekty jakie zrealizowaliśmy. W ich trakcie wiele problemów rozwiązaliśmy, a jeszcze więcej ujawniliśmy!

"W naszym interesie" to projekt mający na celu zwiększenie aktywności obywatelskiej seniorów poprzez wsparcie rzecznictwa ich interesów i rozwój sieci…
Celem projektu jest "Wzmocnienie możliwości monitorowania prawa przez min. 17 organizacji strażniczych z terenu 16 województw Polski poprzez zdiagnozowanie zapotrzebowania,…
Projekt "Jawny Lublin 2017" miał na celu wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych. Zostanie zrealizowane poprzez działania strażnicze, w tym…
Projekt "Otwarty Łuck, Otwarte Równe" był realizowany na terenie Ukrainy i Polski. Dotyczył wymiany doświadczeń oraz propagowania jawności i otwartości w…
W dniach 20-21 czerwca 2016 roku w Budapeszcie odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona mediom w państwach Europy Środkowej i Wschodniej.…
Fundacja Wolności jest partnerem w projekcie "Lubelskie Gwarancje na Start - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania…
Bez Konfliktu - baza wiedzy Co to jest konflikt interesów? To sytuacja, w której człowiek stoi przed wyborem między interesem…
Rada miasta
Oceniliśmy aktywność lubelskich radnych. W analizy wynika, że są wśród nich zarówno pracusie jak i lenie. Badanie Aktywności Radnych jest oceną ich…
Dla Studentów
Na tej stronie odnajdziesz podstawowe informacje na temat kredytów studenckich. Możesz również przesłuchać dwie audycje radiowe pod tytułem "Studencki Portfel".
Monitoring funkcjonowania rad dzielnic w Lublinie Realizacja projektu miała na celu rozwiązać problem ograniczonego dostępu do informacji nt. działalności rad…
Jawność sprzyja - jeśli mamy wybierać tych, którym dajemy władzę, to musimy wiedzieć, jak wydają nasze (publiczne) pieniądze. Jawność wydatków…
Ponownie prowadzimy monitoring efektywności i zasadności wydatkowania pieniędzy z Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Lublinie. Tym razem koordynatorami…
Projekt „Ekonomia w Działaniu” powstał z inicjatywy grupy młodych ludzi, zainteresowanych  tematyką ekonomii. Jego celem jest podniesienie świadomości ekonomicznej oraz…
Masz Głos, Masz Wybór W ramach akcji „Masz Głos, Masz Wybór” w 2013 roku, zgłosiliśmy Fundację Wolności do realizacji zadania…
Taki sposób dysponowania budżetem nazywa się partycypacyjnym (z ang. participation – uczestnictwo), bo wszyscy mieszkańcy dzielnicy mają wpływ na jego…
Dla Studentów
Projekt zakończony Dziękujemy za udział Cashflow to gra planszowa, która poprzez symulacje realnych zdarzeń przygotowuje do inwestowania prawdziwych pieniędzy. Uczy…
Dla Studentów
W 2012 roku ukazała się już druga edycja lubelskiego Informatora Akademikowego. Tym razem w nakładzie 2500 sztuk oraz dwóch wersjach…
Nasza fundacja w 2012 roku brała udział w ogólnopolskiej akcji "Masz Głos, Masz Wybór", organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego.…
Rada miasta
Fundacja Wolności przeprowadziła Badanie Aktywności Radnych Rady Miasta Lublin. Uwzględnia ono aktywność radnych w pracach rady, dostępność dla mieszkańców, realizację…
logo_monitoring_sportu_zziw
Fundacja Wolności znalazła się w gronie 16 organizacji z całej Polski, które przeszły rekrutację i zostały wybrane do realizacji obywatelskiego…