Prezes Zarządu
Absolwent  Wydziału Politologii UMCS oraz Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Lider projektu Lublin Agenda 2010. W latach 2009-2011 przewodniczący Rady Osiedla…
Rada Fundacji
Wierzy, że prawo powinno służyć ludziom. Już w szkole był zaangażowany w różne inicjatywy, których ideą było samodzielne rozwiązywanie problemów…
Katarzyna Batko-Tołuć – Rada Fundacji
Rada Fundacji
Od kilkunastu lat zajmuje się kształtowaniem świadomości politycznej obywatelek i obywateli. Jej celem jest doprowadzenie do tego, by korzystali z…
Marcin Muller
Rada Fundacji
Absolwent Wydziału Politologii UMCS (2009). W czasie studiów przewodniczący lubelskiego oddziału Studenckiego Forum Business Centre Club. Specjalista od PR-u i…
Krzysztof Kowalik
Ekspert
Jestem absolwentem Politechniki Lubelskiej na kierunku Budownictwo specjalność drogi i mosty. Jeszcze w trakcie studiów aktywnie działałem będąc m.in. przewodniczącym…

Zobacz projekty Fundacji

Zobacz wszystkie