Zwiększenie dostępu Organizacji Strazniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym

Celem projektu jest „Wzmocnienie możliwości monitorowania prawa przez min. 17 organizacji strażniczych z terenu 16 województw Polski poprzez zdiagnozowanie zapotrzebowania, stworzenie narzędzia/portalu online zbierającego i udostępniającego dane online i jego wdrożenie wśród organizacji strażniczych w Polsce do 31.05.2020 roku”.

Realizacja naszego celu wpłynie na wzmocnienie dostępu organizacji strażniczych z Polski do konkretnych i dokładnych danych odnośnie wdrażania prawa krajowego, ułatwi dostęp do danych oraz działanie obywatelskich organizacji strażniczych. Ważnym elementem realizacji projektu jest jego oddolny charakter- diagnoza wśród organizacji strażniczych, indywidualne podejście do każdej organizacji oraz zaangażowanie każdego użytkownika w tworzenie portalu co pozwoli na bezpośrednie wzmocnienie samych organizacji i znacząco wzmocni ich potencjał i możliwości zaangażownia w proces kontroli obywatelskiej.

Pierwszy etap

Pierwszym etapem realizacji projektu była diagnoza potrzeb lokalnych organizacji strażniczych, poprzez spotkania w poszczególnych województwach oraz udział w ankiecie.

Spotkanie, miały na celu przybliżenie koncepcji projektu, a także w czasie jego trwania chcielibyśmy zapytać organizację o to jakie funkcje portalu byłyby najbardziej użyteczne, jakie dodatkowe funkcje mógłby zawierać, oraz na podstawie tego zapotrzebowania utworzyć go by był jak najprostszy w obsłudze i dostępny dla każdego użytkownika.

Osoby zainteresowane tematem prosimy o wypełnienie ankiety online – kliknij tutaj

Miejsca i terminy spotkań:

  • 24 października Białystok, godz. 12 – Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, ul. Modlińska 6/U3.
  • 26 października Warszawa, godz. 11 – Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, ul. Oleandrów 6/66 (wejście przez budynek, następnie w lewą stronę).
  • 29 października Łódź, godz. 13– w siedzibie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Centrum Szkoleniowe w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 9.
  • 9 listopada Katowice, godz. 12.00 – w siedzibie Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES ul. Warszawska 19 (1 piętro).
  • 9 listopada Kraków, godz. 15.30 – w sali Archeionu przy ul. Św. Filipa 23.

Drugi etap

Drugim etapem realizacji projektu jest przygotowanie narzędzia internetowego, służącego organizacjom strażniczych w prowadzonych działaniach monitoringowych. Aktualnie jesteśmy w trakcie tworzenia tego narzędzia.

Biuro projektu:

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,

ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin

Tel.: 81 533 12 17

os.flop@op.pl

www.flop.lublin.pl

Biuro otwarte od poniedziałku do piątku w godz.: 09.00-15.00

Biuro partnera projektu:

logo fundacji wolnościFundacja Wolności, ul. Peowiaków 10/8, 20-007 Lublin

tel.: 513 979 597; kontakt@fundacjawolnosci.org