Obniżmy podatek od nieruchomości przedsiębiorcom prowadzącym działalność na obszarze rewitalizacji

W związku z planowanym uchwaleniem stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok, Fundacja Wolności, po konsultacjach z lokalnymi przedsiębiorcami, złożyła wniosek do radnych Rady Miasta Lublin w sprawie zmniejszenia stawek podatku od powierzchni budynków związanych z…
Kontynuuj czytanie...

Wojewoda Lubelski prowadzi kampanię wyborcza w godzinach pracy urzędu

2 września o godzinie 12 na Placu Litewskim odbyła się konferencja prasowa inaugurująca kampanię wyborczą Przemysława Czarnka. Jest on kandydatem PiS do sejmu. A na co dzień pracuje na stanowisku Wojewody Lubelskiego. Konferencja w godzinach pracy…
Kontynuuj czytanie...
zegar długu

Zróbmy Zegar Długu Lublina

Przed nami etap głosowania na budżet obywatelski. W tym roku głosowanie będzie trwać od 23 wrzesnia do 10 października. Każdy może zagłosować na dwa projekty ogólnomiejskie i dwa dzielnicowe. Nie ma znaczenia, w której dzielnicy zostały…
Kontynuuj czytanie...

Zmiana adresu biura

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia zmieniliśmy adres naszego biura. Od teraz pracujemy przy ul. Krakowskie Przedmieście 13/5A (I piętro). Wejście od strony deptaka. Tym samym nie znajdziecie nas pod poprzednim adresem.
Kontynuuj czytanie...

Polityczni darczyńcy 2018

Tradycyjnie już, w oparciu o dane przekazywane przez partie polityczne Państwowej Komisji Wyborczej, opracowalismy zestawienie politycznych darczyńców, czyli osób, które wpłacały pieniądze na konta partii politycznych. Analizie poddaliśmy sprawozdania finansowe partii politycznych, które otrzymują subwencje z…
Kontynuuj czytanie...

Szukamy seniorów-liderów z Lublina

Fundacja Wolności ogłasza nabór seniorów-liderów do projektu "W naszym interesie". Chcemy stworzyć kilkunastoosobową grupę, którą będziemy wspierać w działaniach na rzecz mieszkańców Lublina. Oferujemy im warsztaty, spotkania z ekspertami oraz pieniądze na realizację wypracowanych działań.  …
Kontynuuj czytanie...

Zabierz głos na radzie miasta!

W czwartek 27 czerwca odbędzie się dyskusja nad raportem o stanie miasta Lublin. Każdy z mieszkańców może wziąć w niej udział. Wystarczy zebrać 50 podpisów i złożyć je u przewodniczącego rady miasta do dnia 26 czerwca.…
Kontynuuj czytanie...

Uwagi do projektu uchwały dot. inicjatywy uchwałodawczej mieszkańcow Lublina

W ramach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji, przygotowaliśmy kilka uwag i wniosków, które przesłaliśmy do…
Kontynuuj czytanie...

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

PIT Online rozliczysz dzięki Instytutowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
 

Zapisz się na newsletter:

Pola obowiązkowe *