Rada Miasta Lublin odrzuciła naszą petycję ws tekstów jednolitych

Nasza petycja ws tekstów jednolitych aktów prawa miejscowego została rozpatrzona negatywnie przez Komisję Rozwoju Rady Miasta Lublin. Zdaniem radcy prawnego z urzędu miasta użyliśmy nieprawidłowego słowa "publikowanie" zamiast "ogłaszania". Zarówno na posiedzeniu komisji tłumaczyliśmy, co było naszą intencją,…
Kontynuuj czytanie...

Zaczynamy monitoring JST pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością

Fundacja Wolności jest partnerem w projekcie "Lubelskie Gwarancje na Start - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych". Celem głównym projektu jest wzrost poziomu monitoringu zadań…
Kontynuuj czytanie...

Prezydent Lublina zaskarżył wyrok sądu, który nakazał mu ujawnić informacje publiczne

W grudniu ub. roku przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie zapadł wyrok, w którym sąd nakazał Prezydentowi Miasta Lublin udostępnić informacje publiczne, o które wnioskowała Fundacja Wolności. Prezydent postanowił złożyć skargę kasacyjną od tego wyroku. Rozrachunki miejskiej…
Kontynuuj czytanie...

Zbieramy na udział w szkoleniu „Jak odmówić informacji publicznej”

„Jak odmówić informacji publicznej” – szkolenie pod tym tytułem odbędzie się pod koniec marca w Lublinie. I choć jest kierowane przede wszystkim to urzędników, to my też chcemy tam być. Jak odmówić informacji publicznej Na szkolenie…
Kontynuuj czytanie...

Sąd Administracyjny odmawia nam zwolnienia z kosztów sądowych

Egzekwując prawo do informacji publicznej, coraz częściej musimy składać skargi do sądu administracyjnego na bezczynność organów, które odmawiają udostępnienia informacji publicznych. Koszty spraw sądowych W ubiegłym roku złożyliśmy dwanaście skarg, a tylko w styczniu i lutym…
Kontynuuj czytanie...

Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w miastach o statusie wojewódzkim

analiza wybranych zagadnień Creative Commons 3.0 CC BY NC I Cel przeprowadzenia analizy oraz metodologia. Fundacja Wolności od 2012 roku monitoruje efektywność realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie. Za monitoring przeprowadzony w…
Kontynuuj czytanie...

Wojewoda ujawnił swoje rejestry umów, ale nie opublikuje ich w BIP…

Wojewoda Lubelski na wniosek Fundacji Wolności udostępnił swoje rejestry umów. Przesłane rejestry zawierają umowy i porozumienia zawierane przez samego Wojewodę oraz Dyrektora Generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wojewoda odmówił opublikowania rejestrów w Biuletynie Informacji Publicznej. Udostępnione rejestry…
Kontynuuj czytanie...

Sąd nakazał ujawnić opinie prawne nt. radnych

Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę kasacyjną Prezydenta Miasta Lublin i nakazał ujawnić opinie prawne, wykonane na wniosek lubelskich radnych. Poniżej publikujemy treść obydwu opinii. We wrześniu 2015 roku złożyliśmy wniosek do Prezydenta miasta Lublin o udostępnienie…
Kontynuuj czytanie...

Złożyliśmy wniosek o ujawnienie treści umów zawieranych przez Prezydenta Miasta Lublin

W dniu 2 lutego złożyliśmy wniosek do Prezydenta miasta Lublin o publikowanie na bieżąco informacji o zawieranych umowach oraz o udostępnienie w rejestrze umów również treści zawieranych umów. Publikacja zestawienia zawieranych umów w czasie rzeczywistym przyspieszy…
Kontynuuj czytanie...

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

 

Zapisz się na newsletter:

Fields marked with an * are required