Sprawozdania

 

 • Rok 2022

Spra­woz­da­nie mery­to­rycz­ne za 2022 rok (wer­sja przeszukiwalna)

- Spra­woz­da­nie finan­so­we za 2022 rok (wer­sja przeszukiwalna)

 • Rok 2021

Spra­woz­da­nie mery­to­rycz­ne za 2021 rok (wer­sja przeszukiwalna)

- Spra­woz­da­nie finan­so­we za 2021 rok (wer­sja przeszukiwalna)

 • Rok 2020

Spra­woz­da­nie mery­to­rycz­ne za 2020 rok (wer­sja przeszukiwalna)

- Spra­woz­da­nie finan­so­we za 2020 rok (wer­sja przeszukiwalna)

 • Rok 2019

Spra­woz­da­nie mery­to­rycz­ne za 2019 rok (wer­sja przeszukiwalna)

Spra­woz­da­nie finan­so­we za 2019 rok (wer­sja przeszukiwalna)

 • Rok 2018

Spra­woz­da­nie mery­to­rycz­ne za 2018 rok (wer­sja przeszukiwalna)

Spra­woz­da­nie finan­so­we za rok 2018 (wer­sja przeszukiwalna)

 • Rok 2017

Spra­woz­da­nie mery­to­rycz­ne za 2017 rok (wer­sja przeszukiwalna)

Spra­woz­da­nie finan­so­we za rok 2017 (wer­sja przeszukiwalna)

 • Rok 2016

Spra­woz­da­nie mery­to­rycz­ne za 2016 rok (wer­sja przeszukiwalna)

Spra­woz­da­nie finan­so­we za rok 2016 (wer­sja przeszukiwalna)

 • Rok 2015

Spra­woz­da­nie mery­to­rycz­ne za rok 2015 (wer­sja przeszukiwalna)

Spra­woz­da­nie finan­so­we za rok 2015 (skan)

 • Rok 2014

Spra­woz­da­nie mery­to­rycz­ne za rok 2014 (skan)

Spra­woz­da­nie finan­so­we za rok 2014 (skan)

 • Rok 2013

Spra­woz­da­nie mery­to­rycz­ne za rok 2013 (skan)

Spra­woz­da­nie finan­so­we za rok 2013 (skan)

 • Rok 2012

Spra­woz­da­nie mery­to­rycz­ne za rok 2012 (skan)

Spra­woz­da­nie finan­so­we za rok 2012 (skan)