Monitoring Rad Dzielnic

PROJEKT

Monitoring funkcjonowania rad dzielnic w Lublinie

Realizacja projektu miała na celu rozwiązać problem ograniczonego dostępu do informacji nt. działalności rad dzielnic w Lublinie oraz złych standardów ich pracy. Projekt poległa na przygotowaniu lokalnych strażników i przeprowadzeniu wspólnie z nimi monitoringu działalności rad dzielnic. Dzięki jego realizacji udostępniliśmy w internecie informacje nt. działalności rad dzielnic oraz nagrania z ich posiedzeń. Zorganizowaliśmy 5 spotkań dyskusyjnych dot. efektywności działań rad dzielnic. Na podstawie zebranych danych, wspólnie z lokalnymi strażnikami przygotowaliśmy rekomendacje dot. usprawnienia funkcjonowania oraz zwiększenia przejrzystości i jawności rad dzielnic oraz próbujemy wpłynąć na lokalne władze, aby je wprowadziły w życie. Nasze działania przyczyniły się również do zwiększenia wiedzy nt. działalności rad dzielnic.

Dane, pozyskane w ramach dostępu do informacji publicznej:

Zadania zgłoszone przez Rady Dzielnic w ramach rezerwy celowej

Uchwały Rad Dzielnic podjęte w 2014 i 2015 roku

Koszty wynajmu pomieszczeń na siedziby Rad Dzielnic.

Interesujesz się działalnością rad dzielnic? Chcesz do nas dołączyć? Napisz na kontakt@fundacjawolnosci.org

Strona monitoringu – www.fundacjawolnosci.org/radydzielnic

10 czerwca 2016 roku w ratuszu odbyła się publiczna prezentacja oraz dyskusja nt. wyników monitoringu rad dzielnic, który przez ostatnie dwa lata prowadziła Fundacja Wolności wraz z wolontariuszami. Posłuchaj również debaty Radia Lublin. Poniżej pełna publikacja z rekomendacjami dla rad dzielnic:

Relacje o naszych działaniach w lokalnych mediach:

Fundacja Wolności chce zmian w radach dzielnic, Dziennik Wschodni, 14 czerwca 2016

Rady dzielnic pod okiem kamer, Nowy Tydzień, 28 kwietnia 2016

W Lublinie odbyła się kawiarenka obywatelska, Radio Centrum, 29 stycznia 2016

Fundacja Wolności chce poprawić funkcjonowanie rad dzielnic, Radio Centrum, 11 marca 2015

„Rady dzielnic dla nas, czy my dla nich?” Kolejne spotkanie Fundacji Wolności, Radio Lublin, 11 marca 2015

O obywatelskim współrządzeniu, po co nam rady dzielnic?, Radio Lublin, 25 lutego 2015

Po co nam Rady Dzielnic?, Radio eR, 24 lutego 2015

Strażnicy Przejrzystości, Nowy Tydzień, 25 sierpnia 2014

Strażnicy lokalni prawie w komplecie, Radio Lublin, 4 września 2014

Projekt realizowany dzięki dotacji z programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z funduszy EOG.

Zobacz filmy z posiedzeń Rad Dzielnic:

Zapisz się na newsletter:

Więcej naszych projektów

Zobacz wszystkie