Jawny Lublin

PROJEKT

 

Jawność sprzyja – jeśli mamy wybierać tych, którym dajemy władzę, to musimy wiedzieć, jak wydają nasze (publiczne) pieniądze. Jawność wydatków publicznych wpłynie na lepsze ich gospodarowanie i ochronę przez nieprawidłowościami. Jawność pozwoli wreszcie uczyć się nam wszystkim, jak efektywnie(j) wydatkować nasze (publiczne) pieniądze.

Portal jawnylublin.pl okazał się naszym dużym sukcesem. Napisały o nim m. in. „Gazeta Samorządu i Administracji” w rubryce pt. „Giełda Pomysłów” jako przykład godny naśladowania dla samorządów. Był nominowany do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP.

Dzięki naszym działaniom, rejestr umów został utworzony i zamieszczony nie tylko na naszym portalu, ale również w Biuletynie Informacji Publicznej. Urząd zaczął również zamieszczać odpowiedzi na wszystkie wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Niestety wszystkie spółki miejskie odmówiły utworzenia i udostępnienia swojego rejestru umów, jednocześnie odmówiły udostępnienia kopii zawieranych umów. W jednym przypadku skierowaliśmy sprawę do sądu administracyjnego (sygn. sprawy II SAB/Lu 374/14), w dniu 30 października Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uznał naszą skargę i nakazał spółce udzielenie odpowiedzi. Wystosowaliśmy list otwarty do prezydenta w sprawie spółek, które nie udostępniły informacji, ale prezydent odpowiedział, że nie ma na to wpływu. Ostatecznie złożyliśmy zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez spółki (na mocy art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej), jednak prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania.

W dwóch szkoleniach nt. korzystania z prawa do informacji publicznej uczestniczyły w sumie 22 osoby. W lekcjach obywatelskich w szkołach średnich wzięło udział ok. 520 uczniów. Utworzyliśmy i udostępniliśmy na portalu poradnik dostępu do informacji publicznej, który zawiera podstawowe informacje nt. korzystania z dostępu do informacji publicznej a także wzory 18 różnych pism i wniosków z tym związanych.

Pportal jawnylublin.pl okazał się dużym sukcesem . Tylko w grudniu odwiedziło go ponad 1300 użytkowników. Dostaliśmy zgłoszenia od organizacji pozarządowych i mieszkańców z kilkunastu miast Polski, którzy chcieliby identyczny portal stworzyć u siebie. Jednocześnie zwróciła się do nas Fundacja ePaństwo, która zaproponowała pomoc w jego rozbudowie i przeniesieniu do innych miast. Portal został opisany i pojawił się w jednym z numerów pisma „Gazeta Samorządu i Administracji” w rubryce pt. „Giełda Pomysłów” jako przykład godny naśladowania dla samorządów.

Historia ujawniania rejestrów umów w Lublinie

W Lublinie w 2014 roku wystąpiliśmy do Urzędu Miasta (zobacz treść wniosku), jego największych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Marszałkowskiego o udostępnienie rejestrów umów. Wszystkie otrzymane rejestry zostały zamieszczone poniżej. Ponadto Urząd Marszałkowski zgodził się na umieszczenie rejestru umów w swoim Biuletynie Informacji Publicznej. Urząd Miasta odmówił takiego działania (zobacz treść odpowiedzi).

Jeszcze w styczniu wystąpiliśmy o udostępnienie wykazów umów przez spółki prawa handlowego z dominującym kapitałem miejskim. Wszystkie zgodnie odpowiedziały, że nie prowadzą rejestrów umów oraz ich nie utworzą, bo jawność i możliwość wglądu w umowy przez mieszkańców nie leży to w interesie publicznym.

Centralny Rejestr Umów Urzędu Miasta Lublin

Poniżej prezentujemy wyciąg z Centralnego Rejestru Umów, prowadzonego przez Urząd Miasta Lublin. Dane dotyczą wszystkich 2760 umów, zawartych w 2013 roku. Sukcesywnie będziemy zamieszczać tu kolejne rejestry. Pobierz plik.

Zobacz też:

Centralny Rejestr Umów Urzędu Miasta za rok 2014 – do 7 maja (1129 pozycji)

Rok 2012 (3937 pozycji)

Rok 2011 (4207 pozycji)

Rok 2010 (2762 pozycje)

XII 2009 – V 2010 (2020 pozycji)

Rok 2009 (4873 pozycje)

Rok 2008 (3716 pozycje)

Rok 2007 (3892 pozycje)

Rejestr umów w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin:

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Wykaz umów za okres 19 lipca 2011 – 2 kwietnia 2014

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

Rejestr umów za 2012 rok (254 pozycje)

Rejestr umów za 2013 rok (469 pozycji)

Rejestr umów za 2014 rok (127 pozycji – dane do dnia 9 kwietnia 2014)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie

Rejestr umów za 2013 rok (1077 pozycji)

Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Rejestr umów za 2013 i 2014 rok wg stanu na 25.03.2014 (446 pozycji)

Centralny Rejestr Umów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

rejestr 2012 cz. 1 (umowy od 1 do 246)

rejestr 2012 cz. 2 (nr 247-421)

rejestr 2012 cz.3 (elektroniczny)

rejestr 2013 cz. 1 (elektroniczny)

rejestr 2013 cz.2 (1-789 spisywany ręcznie)

rejestr 2014 (umowy od 1 do 362)

Centralny Rejestr Umów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego za rok 2013

Poniżej prezentujemy wyciąg z Centralnego Rejestru Umów, prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Zawiera spis 2680 umów, zawartych w 2013 roku.

Rejestr za rok 2012

Centralny Rejestr Umów za rok 2014, zamieszczony w BIPie urzędu marszałkowskiego

Zapisz się na newsletter:

Więcej naszych projektów

Zobacz wszystkie