Projekt “Jawny Lublin 2017” miał na celu wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych. Zostanie zrealizowane poprzez działania strażnicze, w tym rozwój niezależnego portalu informacyjnego gazeta.jawnylublin.pl, funkcjonowanie punktu porad i interwencji obywatelskich, monitoring funkcjonowania rad dzielnic w Lublinie, zorganizowanie forum przewodniczących rad i zarządów dzielnic, przeprowadzenie szkoleń nt. prawa do informacji publicznej oraz opracowanie podsumowania zadania w formie atrakcyjnych infografik. W zaplanowanych działaniach weźmie udział ok. 250 beneficjentów. Oferent przewiduje preferencje i udogodnienia dla osób zajmujących się wychowywaniem małych dzieci oraz osób z niepełnosprawnościami. W ramach zaplanowanych działań przewiduje się inicjatywy dot. rodzicielstwa (np. publikacja artykułów dot. spraw rodzicielstwa i macierzyństwa).

Gazeta “Jawny Lublin”

Numer 1 – wersja do pobrania
Numer 1 – wersja online
Numer 2 – wersja do pobrania
Numer 2 – wersja online