Budapeszt1dzienW dniach 20-21 czerwca 2016 roku w Budapeszcie odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona mediom w państwach Europy Środkowej i Wschodniej.

Krzysztof Jakubowski z naszej fundacji moderował panel dyskusyjny pt. „Media freedom as a challenge for European Union” (Wolność mediów jako wyzwanie dla Unii Europejskiej).

JakobuwskiW dwudniowej konferencji wzięło udział wielu znawców mediów, naukowców i przedstawicieli trzeciego sektora. Warto choćby wspomnieć uczestników z Polski: dr Adam Szynol (Uniwersytet Wrocławski), Dorota Głowacka (Helsińska Fundacja Praw Człowieka) i Leszek Jażdzewski (Liberte!).

Naszą szczególną uwagę zwróciło wystąpienie dotyczące narzędzi „miękkiej cenzury” stosowanych na Węgrzech. Należą do nich: odpowiednie zlecanie reklam przez urzędy administracji, regulacje rynku mediów określane przez rząd oraz otwartą presję polityczną (mającą na celu sprzedaż medium przez aktualnego właściciela).

Kliknij w przycisk POBIERZ w kolumnie po prawej, aby wyświetlić raport z podsumowania projektu.

Liderem projektu Media Investments and their Impact on the Media Market and the General Public in Central Eastern Europe był Mertek Media Monitor (WĘgry). Partnerami były Fundacja Wolności (Polska), Memo 98 (Słowacja) oraz Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy).