Prezydent rozpatrzył petycję. Więcej jawności w spółkach

No Comments

Prezydent miasta Lublin rozpatrzył naszą petycję w sprawie rozszerzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi.

Treść petycji brzmiała:

Zwracamy się z petycją w interesie publicznym w sprawie poszerzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Miasta Lublin oraz spółkami z udziałem Miasta Lublin o przepisy nakazujące zarządom spółek publikację w swoich Biuletynach Informacji Publicznej poniższych dokumentów:
– budżet roczny,
– sprawozdanie zarządu,
– sprawozdanie rady nadzorczej,
– sprawozdanie finansowe (rachunek zysków i strat, bilans i opinia z badania biegłego rewidenda),
– zestawienia dotyczące kredytów/rozrachunków/zatrudnienia,
– rejestr zawieranych umów

Wnosimy również, aby spółki miejskie uzupełniły powyższe dokumenty za poprzednie lata.

Ujawnienie powyższych dokumentów, poprzez publikację w Biuletynach Informacji Publicznej przyczyni się do wzrostu jawności i przejrzystości funkcjonowania spółek miejskich.

Spółki miejskie oraz Urząd Miasta Lublin nie publikują oraz odmawiają udostępnienia powyższych informacji. Natomiast w wielu innych miastach te dane są powszechnie dostępne, np. w Białymstoku, Poznaniu, Krakowie czy Słupsku.

Ponadto petycję na stronie internetowej fundacji poparło prawie 50 osób. Właśnie otrzymaliśmy odpowiedź:

– Działając na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), odpowiadając na petycję z dnia15 marca 2018 r. skierowaną do Prezydenta Miasta Lublin w sprawie „rozszerzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Miasta Lublin orazspółkami z udziałem Miasta Lublin /…/” informuję, że trwają prace nad wprowadzeniem wytycznych dla spółek jednoosobowych Miasta Lublin, zgodnie z którymi spółki opracują i opublikują tzw. raport roczny – zawierający informacje takie jak: charakterystykę spółki misję i cele, dokonania roczne, dane finansowe. Powyższe raporty byłyby przygotowywane od roku bieżącego i publikowane na stronach internetowych poszczególnych spółek po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za 2017 r. – wyjaśnia w odpowiedzi na naszą petycję Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta.

– Decyzja Prezydenta cieszy. Rozpatrzenie naszej petycji to dowód na to, że zależy mu na przejrzystości w podległych mu jednostkach. Liczymy, że oprócz sprawozdań finansowych na stronach znajdą się również rejestry zawieranych umów.

Przy okazji warto przypomnieć, że na początku kwietnia zwróciliśmy się do potencjalnych koalicjantów PO, aby w rozmowach koalicyjnych przed tegorocznymi wyborami postawili Żukowi warunek publikacji sprawozdań finansowych spółek („Koalicjanci przekonają Żuka do zwiększenia jawności w spółkach?„).

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy