Podsumowanie kawiarenki obywatelskiej nt. rad dzielnic na Konstantynowie

No Comments

We wtorek na Konstantynowie odbyła się pierwsza kawiarenka obywatelska, poświęcona tematowi funkcjonowania Rad Dzielnic w Lublinie. Do udziału w dyskusji zaprosiliśmy troje prelegentów: Monikę Orzechowską (radna Rady Miasta, a do listopada 2014 roku Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Konstantynów), dr Zbigniew Adamowicz (politolog) oraz Piotr Zygan (przez 6 lat zarządzał komórką organizacyjną urzędu miasta Lublin odpowiedzialną za jednostki pomocnicze). Pytanie, które postawiliśmy przed zaproszonymi ekspertami, brzmiało „Po co nam Rady Dzielnic”?

Dr Zbigniew Adamowicz zwrócił uwagę na podstawy prawne funkcjonowania jednostek pomocniczych. Zaprezentował dwa podejścia do tematu. Według jednego z nich, jeśli zależy nam na faktycznym rządzeniu przez obywateli, to kompetencje rad dzielnic powinny zostać znacznie zwiększone.

Piotr Zygan zwrócił uwagę, że powstanie jednostek pomocniczych jest fakultatywne i tak naprawdę w ogóle nie musi ich być. Przywołał historię powstania i ustalenia granic poszczególnych dzielnic w Lublinie. Podkreślił również rolę rezerwy celowej, która jest do dyspozycji rad dzielnic. Zauważył, że są to jedynie środki na drobne prace remontowo-modernizacyjne, wskazane przez rady dzielnic.

Jeden z mieszkańców zwrócił uwagę na niską siłę przebicia rad dzielnic w ratuszu. Przywołał przykład Pani Orzechowskiej, która będąc niespełna trzy miesiące radną, doprowadziła do umieszczenia w budżecie miasta dwóch inwestycji na terenie dzielnicy. Natomiast gdy w poprzednich latach rada dzielnicy (której przewodniczącą zarządu była Pani Orzechowska) składała do Prezydenta wnioski uchwalane przez mieszkańców, to nie były one uwzględniane w budżecie.

Uczestnicy spotkania byli zgodni co do tego, że kompetencje lubelskich rad dzielnic są niewielkie. Większość z nich dotyczy funkcji konsultacyjno-opiniodawczych.

Kilku mieszkańców zwróciło uwagę na nienaturalny podział administracyjny dzielnic. Szczególnie problem ten dotyczy domów przy ul. Krasińskiego, które są podzielone pomiędzy dwie dzielnice (Konstantynów i Rury). Radna Monika Orzechowska zwróciła uwagę, że należy dokonać nowego wytyczenia granic dzielnicy.

W spotkaniu wzięło udział ok. 30 osób. Kolejna kawiarenka jest planowana na początek marca.

donatorzyEOGOrganizacja kawiarenek obywatelskich jest elementem projektu „Jawny Lublin – monitoring funkcjonowania rad dzielnic w Lublinie”, realizowanym dzięki dofinansowaniu programu „Obywatele dla Demokracji”.

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy