Urząd Miasta chce zmienić uchwałę ws konsultacji. Przez cztery lata konsultacje na jej podstawie przeprowadzono cztery razy

No Comments

Urząd Miasta Lublin prowadzi konsultacje społeczne dot. wypracowania nowych zasad konsultacji społecznych. Jak pisze urząd w informacjach prasowych „Po pięciu latach stosowania tych przepisów nadszedł czas na ich ocenę oraz wypracowanie rekomendacji co do koniecznych zmian” (źródło: www.lublin.ngo.pl).

Uchwała Rady Miasta Lublin w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Lublin została podjęta w dniu 14 października 2010 r. Od tego czasu na jej podstawie konsultacje społeczne zostały przeprowadzone czterokrotnie (ostatni raz w 2013 roku, średnio raz na rok). Dotyczyły:

1. Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Lublina na lata 2012 – 2020
Zarządzenie nr 38/6/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie
ogłoszenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Lublin dostępne jest pod poniższym
adresem:
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=169115

2. Konsultacje Strategii Rozwoju Kultury Lublina 2013-2020
Zarządzenie nr 55/9/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 września 2013 r. w sprawie
ogłoszenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Lublin dostępne jest pod poniższym
adresem:
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=198645
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Lublin z przebiegu konsultacji społecznych
z mieszkańcami Miasta Lublin ogłoszonych Zarządzeniem nr 55/9/2013 Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 września 2013 r. raz konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin
oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie opinii o dokumencie „Strategia
Rozwoju Kultury Lublina 2013-2020” dostępne jest pod poniższym adresem:
http://um.lublin.eu/partycypacja/index.php?t=200&id=206712

3. Konsultacje Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do roku 2025
Zarządzenie nr 60/8/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie
ogłoszenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Lublin dostępne jest pod poniższym
adresem:
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=196376
Informacje o kolejnych etapach prac nad projektem Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do
roku 2025, zgłoszone uwagi, opinie, podsumowania warsztatów przeprowadzonych
w ramach prac nad dokumentem oraz Sprawozdanie Prezydenta Miasta Lublin z przebiegu
konsultacji społecznych z mieszkańcami Lublina i konsultacji z Radą Działalności Pożytku
Publicznego Miasta Lublin lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat „Strategii Rozwoju Miasta Lublin do roku 2025″ dostępne są pod poniższym adresem: http://bip.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=185207

4. Konsultacje „Prognozy Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Lublina na lata
2013 -2020”

Zarządzenie nr 9/1/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia
konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Lublin dostępne jest pod poniższym adresem:
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=181716

Przekazuję również wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w związku z decyzją Prezydenta Miasta Lublin nr 219/14 z dnia 6 maja 2014 r. o ustalenie warunków zabudowy dla działki nr 3/51 położonej w Lublinie, położonej przy Alejach Racławickich dla inwestycji polegającej na realizacji budynku usługowo handlowego z garażem podziemnym wraz z informacją o braku podstaw formalno-prawnych do przeprowadzenia konsultacji we wnioskowanej sprawie.

źródło: informacja uzyskana z Urzędu Miasta Lublin w trybie dostępu do informacji publicznej

Sprawozdania z konsultacji:

Sprawozdanie z konsultacji dot. prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Lublina

Zestawienie uwag dot. Strategii Rozwoju Lublina

Sprawozdanie z debaty nad Strategią Rozwoju Lublina 2012-20120

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych

Odpowiedź Prezydenta

 

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy