Rada Miasta Lublin odrzuciła naszą petycję ws tekstów jednolitych

No Comments

Nasza petycja ws tekstów jednolitych aktów prawa miejscowego została rozpatrzona negatywnie przez Komisję Rozwoju Rady Miasta Lublin. Zdaniem radcy prawnego z urzędu miasta użyliśmy nieprawidłowego słowa „publikowanie” zamiast „ogłaszania”.

Zarówno na posiedzeniu komisji tłumaczyliśmy, co było naszą intencją, jak i następnego dnia złożyliśmy wyjaśnienie i uzupełnienie do petycji.

Zobacz skrót posiedzenia:

Treść petycji do Rady Miasta

Wysoka Rado,
na mocy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach w interesie publicznym prosimy o opublikowanie tekstów jednolitych aktów normatywnych podejmowanych przez Radę Miasta Lublin, w szczególności w zakresie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego do końca 2017 roku.

Uzasadnienie:
Część aktów normatywnych uchwalanych przez Radę Miasta jest co jakiś czas zmieniana. Jest to naturalny proces związany z dostosowywaniem prawa do zmieniającej się rzeczywistości. Proces ten sprawia, że zapoznanie się z pełną treścią danej uchwały oznacza w rzeczywistości konieczność zapoznania się kilkoma uchwałami – tekstem pierwotnym wraz ze wszystkimi zmianami. Powoduje to chaos i utrudnia zapoznanie się z aktualną treścią przepisów. Szczególnie uciążliwe jest to w odniesieniu do Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, które z samej natury są aktami skomplikowanymi. Jednocześnie są to jedne z najbardziej interesujących przepisów, ponieważ określają co i gdzie można zlokalizować. Osoby planujące kupić działkę zapoznają się z takimi planami by dowiedzieć się czy za ich przyszłym ogrodzeniem powstanie park, inne mieszkania czy spalania śmieci. Brak tekstów jednolitych utrudnia codzienna wykonywanie swoich obowiązków także urzędnikom, którzy najczęściej korzystają z przepisów prawa lokalnego. Opisany stan rzeczy poprawiłoby opublikowanie tekstów jednolitych – uwzględniających wszelkie zmiany, jakie zaszły w akcie od chwili jego ogłoszenia.

Prosimy o podjęcie działań, które przyczynią się do publikacji tekstów jednolitych dla wszystkich zmienianych aktów normatywnych wydanych przez Radę Miasta Lublin w terminie do końca 2017 roku.

Z poważaniem

Fundacja Wolności

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy