Wyciągi i faktury ze służbowych kart płatniczych UM Lublin

No Comments

Otrzymaliśmy już z Wydziału Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Lublin wyciągi ze służbowych kart płatniczych Urzędu Miasta Lublin, którymi dysponują pracownicy UM. W sumie w Urzędzie Miasta karty posiada 21 osób, w tym 19 pracowników oraz Przewodniczący Rady Miasta i jeden z jego zastępców.

Urząd zwraca uwagę, że część wydanych kart jest związana z realizacją projektów unijnych.

Przyglądając się wydatkom ze służbowych kart płatniczych, warto zapoznać się wcześniej z zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin, dot. regulaminu wydawania i użytkowania kart płatniczych w Urzędzie Miasta Lublin (kliknij tutaj, aby przejść do zarządzenia na stronie BIP UM Lublin).

Zgodnie z tym zarządzeniem, korzystanie z karty płatniczej jest przeznaczone na uregulowanie wydatków związanych z:

1) pełnieniem funkcji reprezentacyjnych,
2) związanych z wizytą gości zagranicznych,
3) ponoszonych w czasie krajowych i zagranicznych podróży służbowych.

Z zarządzenia można się też dowiedzieć, ze miesięczny limit jest ustalany po przeprowadzenie analizy potrzeb poszczególnych użytkowników. Potrzeby Prezydenta Miasta i trzech jego zastępców oszacowano na 10 tys. zł. miesięcznie.

Fundacja Wolności po przejrzeniu wyciągów, zawnioskowała do Urzędu Miasta o udostępnienie kilku wybranych faktur wraz z opisem. Otrzymane dokumenty publikujemy na końcu artykułu. Poza wydatkami w restauracjach i hotelu w St. Gallen otrzymaliśmy fakturę na zakup etui do służbowego iPhone 5.

Kto w Urzędzie Miasta Lublin posiada służbową kartę

Poniżej osób, posiadających służbowe karty płatnicze wraz ze stanowiskiem i limitem na karcie:

Lp. Imię i nazwisko użytkownika kart Stanowisko służbowe Przyznany limit
1 Krzysztof Żuk Prezydent 10 000
2 Katarzyna Mieczkowska-Czerniak Zastępca Prezydenta 10 000
3 Monika Lipińska Zastępca Prezydenta 10 000
4 Grzegorz Siemiński Zastępca Prezydenta 10 000
5 Andrzej Wojewódzki Sekretarz Miasta 10 000
6 Krzysztof Łątka Dyrektor Wydziału 50 000
7 Krzysztof Łątka Dyrektor Wydziału 10 000
8 Mariusz Sagan Dyrektor Wydziału 15 000
9 Magdalena Wlazło Pracownik UM 10 000
10 Marcin Chrapowicki Pracownik UM 10 000
11 Hubert Mącik Pracownik UM 10 000
12 Ewelina Woźniak Pracownik UM 10 000
13 Monika Kłos Pracownik UM 10 000
14 Wojciech Jankowski Pracownik UM 10 000
15 Mariusz Olbromski Pracownik UM 5 000
16 Ewelina Graban Pracownik UM 20 000
17 Vitaly Padalka Pracownik UM 10 000
18 Wojciech Kutnik Pracownik UM 10 000
19 Anna Jastrzębska Pracownik UM 10 000
20 Piotr Kowalczyk Przewodniczący Rady Miasta 10 000
21 Zbigniew Targoński Wiceprzewodniczący Rady Miasta 5 000

Wyciągi z rachunków kart

Wyciąg za okres od 1 stycznia 2013 do 2 lipca 2014 dla kart aktywnych – kliknij tutaj, aby otworzyć (plik pdf).

Wyciąg za okres od 1 stycznia 2013 do 2 lipca 2014 dla kart już zamkniętych – kliknij tutaj, aby otworzyć (plik pdf).

Wybrane faktury wraz z opisem

Kopie wybranych faktur – kliknij tutaj, aby otworzyć (plik pdf).

Opisy do wybranych faktur – kliknij tutaj, aby otworzyć (plik pdf).

 

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy