Rozprawa w WSA ws. ekspertyz dot. radnych

No Comments

1 marca o godz. 11.50 w sali nr II w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie rozpocznie się rozprawa II SAB/Lu 188/15. Sąd rozstrzygnie czy Prezydent Miasta Lublin dopuścił się bezczynność w zakresie udostępnienia informacji publicznej. Sprawę rozpatrzy sąd w składzie: G. Pawlos-Janusz, M. Laskowska-Pietrzak, B. Wiśniewski (spr.)

Przypomnijmy kalendarium tej sprawy:

21 sierpnia 2015 – złożyliśmy wniosek do Przewodniczącego Rady Miasta Lublin o udostępnienie kopii opinii radców prawnych dot. możliwości powoływania radnych do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, o których Przewodniczący Rady Miasta wspomniał w wypowiedzi dla Gazety Wyborczej (wypowiedź znajduje się na stronie: http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,48724,18600548,konflikt-interesow-w-radzie-miasta-fundacja-wolnosci-chce-zabrac.html#BoxLokLubLink).

21 września 2015 – Prezydent Miasta Lublin odmówił udostępnienia ekspertyz.

Wtedy złożyliśmy skargę na bezczynność Prezydenta Miasta Lublin w zakresie nieudostępnienia informacji publicznej.

Do skargi odniósł się Urząd Miasta. W piśmie można przeczytać m. in.radny funkcjonariusz publiczny

My odpieramy argumentację urzędników, powołując się na dwa przepisy kodeksu karnego: „Osobą pełniącą funkcję publiczną jest funkcjonariusz publiczny” (art. 115 par. 19) oraz „Funkcjonariuszem publicznym jest 1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 2) poseł, senator, radny (…)” (art. 115 par. 13).

Ponadto w poprzednim roku NSA w jednej ze spraw orzekł, że osoba pełniąca funkcję publiczną to każda osoba, która ma wpływ na kształtowanie spraw publicznych w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (I OSK 1530/14). Pojęcie „osoby pełniącej funkcję publiczną” ma na gruncie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej autonomiczne i szersze znaczenie, niż w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne czy w art. 115 § 13 i 19 Kodeksu karnego.

Sprawę opisywały już wcześniej lokalne media, m. in. Dziennik Wschodni „Sąd oceni, czy radny jest osoba publiczną”.

Serdecznie zapraszamy na rozprawę (wstęp dla publiczności jest otwarty) 1 marca o godz. 11:50 do sali nr II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy