Spotkanie nt. prawa do informacji

No Comments

kizdebski

W dniu 5 grudnia zorganizowaliśmy w lubelskim ratuszu otwarte spotkanie dla mieszkańców i członków organizacji pozarządowych, poświęcone dostępowi do informacji publicznej. W spotkaniu wzięło udział ponad 20 osób.

Naszym gościem był Pan Krzysztof Izdebski, prawnik, ekspert w dziedzinie dostępu do informacji publicznej, członek stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

Ekspert przedstawił podstawy prawne dostępu do informacji publicznej, następnie Krzysztof Kowalik z Fundacji Wolności podzielił się swoimi lubelskimi doświadczeniami ze stosowania prawa do informacji publicznej.

FLOP

W dalszej części odbyła się gorąca dyskusja. Mieszkańcy zwracali uwagę na problemy uzyskania informacji publicznej w spółdzielniach mieszkaniowych oraz samorządach zawodowych.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy