Spotkanie z NGO-sami nt. Budżetu Obywatelskiego

No Comments

W dniu 6 lutego 2014 r. o godz. 17.00w4                                                                   odbyło się w Ratuszu w sali obrad Rady Miasta Lublin spotkanie poświęcone organizacji II Kongresu Organizacji Pozarządowych oraz realizacji Budżetu Obywatelskiego w Lublinie. Swoje uwagi będzie można przesyłać od 17 lutego do 9 marca br. na adres: partycypacja@lublin.eu

Kolejną część spotkania poświęcono na dyskusję nad realizacją budżetu obywatelskiego w Lublinie, a przede wszystkim skupiono się nad tym, kto będzie mógł zgłosić wniosek, jaki przyjąć podział miasta w rozdysponowaniu środków oraz w jaki sposób usprawnić zgłaszanie projektów przez mieszkańców.

Piotr Zieniuk zawnioskował, aby możliwość zgłoszenia projektu miała nawet pojedyncza osoba, aby uniknąć ograniczeń. Piotr Choroś zauważył, że w Łodzi mimo wprowadzonego wymogu wsparcia projektu przez 15 osób było bardzo dużo wniosków. Grzegorz Wenarski zaakcentował, iż taki wymóg być może wpłynie na lepszą jakość zgłoszeń oraz pozwoli uniknąć przypadkowych projektów.

Ważną kwestią przy realizacji budżetu partycypacyjnego okazuje się podział miasta biorąc pod uwagę zarówno projekty ogólnomiejskie, jak i dzielnicowe (regionalne). Zauważono, że przy zastosowaniu podziału miasta na 27 dzielnic kwota środków w przeliczeniu na jedną dzielnicę będzie zbyt mała. W związku z tym Konrad Szewczyk, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Rury zgłosił wniosek o zastosowanie istniejącego podziału na sześć okręgów wyborczych. Zauważył także, iż istotne jest odpowiednie przygotowanie Zarządu Dróg i Mostów, Wydziału Planowania, Wydziału Geodezji oraz Wydziału Inwestycji i Remontów do udziału w procesie pisania projektów przez mieszkańców, tak aby dotyczyły one obszarów miejskich.

Zebrane osoby wspólnie zauważyły, iż potrzebne jest odpowiednie poinformowanie mieszkańców oraz ich wyedukowanie w zakresie możliwości realizacji zgłaszanych inwestycji. W Urzędzie Miasta trwają prace nad opracowaniem cennika, który pozwoli weryfikować środki potrzebne na dany projekt. Co ważne mieszkańcy powinni mieć ułatwiony dostęp do aktualnej mapy wskazującej, które tereny należą do miasta.

źródło: Urząd Miasta Lublin, zdjęcie: www.flop.lublin.pl

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy