Posiedzenie RD Węglin Południowy – 17 luty 2015

No Comments

Przebieg posiedzenia Rady Dzielnicy Węglin Południowy z dnia 17 lutego 2015 roku:

 1. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad,

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia z dnia 26 stycznia 2015, z powodu choroby protokolantki nie odczytano protokołu.

 3. Wnioski do planu miejscowego w związku z pismem z UM.

 4. Przedstawienie wniosków do planu przez mieszkankę AG. Dyskusja na temat wniosków. Próba formułowania przez radę własnych wniosków do planu.

 5. Informacja o sprawach bieżących, przedstawienie korespondencji z panem JB – mieszkańcem, który zarzuca radzie, nieproporcjonalne rozdysponowanie środków.

 6. Wobec faktu, że było to ostanie posiedzenie rady, przewodnicząca rady podziękowała obecnym za współpracę w czasie kadencji.

Wnoski/uchwały:

 • Część z członków rady, wobec referatu AG, uznała, że rada powinna się lepiej przygotować i jeszcze raz zebrać, w tej sprawie. Przewodnicząca rady nie uznała tego postulatu za wniosek.

 • Przegłosowano „stanowisko”, że rada nie wniesie żadnych wniosków do wywołanej zmiany planu miejscowego; brak uchwał.

Uwagi:

 • Dyskusja wokół wniosków do planu zgłoszonych przez AG, była bardzo emocjonująca, niestety nie była to dyskusja merytoryczna.

 • Rada dzielnicy, nie umiała ustalić treści stanowiska, które chce zająć.

 • Rada dzielnicy, mimo sygnalizowania przez AG tematu jeszcze w listopadzie 2014 i mimo dostarczenia wniosków przewodniczącej rady, nie przygotowała się do dyskusji.

 • Mimo, że w porządku obrad był temat miejscowych planów, przewodnicząca rady nie przygotowała stanowiska w tej sprawie.

 •  

Czas trwania posiedzenia: 18:00 –

Obecni: kworum

Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy