Przewodniczący Rady Pożytku z wyboru

No Comments

Członkowie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Lublin poparli dziś wniosek o to, aby Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin został wybierany przez członków Rady ze swojego grona a nie wskazywany przez Prezydenta. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie na czwartkowej sesji Rady Miasta. Podpisz wniosek do radnych w tej sprawie >kliknij tutaj<

Treść wniosku , który przesłaliśmy prezydentowi oraz wszystkim radnym:

Wnosimy o zmianę treści uchwały Nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz trybu powoływania jej członków, konkretnie §7 ust. 1 na:

„1. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego.”

Powyższa zmiana będzie nie tylko nawiązaniem do standardów stosowanych w większości miast w Polsce, ale wpłynie pozytywnie na organizację pracy rady oraz podniesie znaczenie partnerstwa na linii władze samorządowe – organizacje pozarządowe.

W wielu miastach wojewódzkich przewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego wybierają sami członkowie rady. Tak dzieje się w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku (dwóch współprzewodniczących), Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Katowicach, Kielcach, Olsztynie (dwóch współprzewodniczących), Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wrocławiu, Zielonej Górze oraz w RDPP Województwa Lubelskiego. Poza Lublinem tylko w Łodzi i Warszawie Przewodniczącego wskazuje Prezydent.

Podczas posiedzenia komisji pracownicy urzędu miasta wyrazili obawy z uwagi na fakt, że propozycja nie została poddana konsultacjom z organizacjami pozarządowymi. Wobec tego zaproponowaliśmy, aby prezydent zorganizował konsultacje a ich wynik uznał za wiążący. Propozycja została przyjęta przez urzędników. Teraz czekamy na realizację.

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy