Test przejrzystości Motoru Lublin

No Comments

Od czwartkowej sesji Rady Miasta dużo można usłyszeć o przejrzystości i transparentności w Motorze Lublin. Radny Piotr Dreher na ostatniej sesji zapewniał, że jeśli ktoś wystąpi o dane finansowe Motoru, to z pewnością je otrzyma. Później prezydent deklarował, że wszystko jest przejrzyste a prezes Ursusa na konferencji prasowej stwierdził, że nigdy nie zdecydowaliby się finansować klubu, który nie jest prowadzony na zdrowych zasadach.

Aby zweryfikować powyższe deklaracje, wysłaliśmy wniosek do Motoru Lublin SA, zawierający poniższe pytania:

1. Kopii sprawozdania finansowego spółki za ostatni rok obrotowy wraz z bilansem i rachunkiem wyników.
2. Kopii uchwał podjętych przez radę nadzorczą spółki w 2016 roku.
3. Kwocie wynagrodzeń wypłaconych w 2015 roku poszczególnym członkom zarządu oraz rady nadzorczej.
4. Kwocie premii i nagród wypłaconych w 2015 oraz 2016 roku poszczególnym członkom zarządu.
5. Kwocie przychodów ze sprzedaży biletów na mecz Motoru ze Stalą Rzeszów we wrześniu 2016 roku w Lublinie.
6. Czy piłkarze otrzymali premię za mistrzostwo III ligi w sezonie 2015/16? Jeśli tak, jaka to była sumaryczna kwota?

Po ośmiu dniach otrzymaliśmy odpowiedź. A właściwie odpowiedź na cztery pytania. Dowiedzieliśmy się, że rada nadzorcza nie pobiera wynagrodzenia, rada ani zarząd nie otrzymali żadnych premii ani nagród a piłkarze premii za mistrzostwo III ligi.

Mało precyzyjna jest odpowiedź na pytanie o wynagrodzenia. W odpowiedzi czytamy, że prezes zarządu zarabia 5 000 zł netto miesięcznie, tj. 12 000 zł netto rocznie. Coś się tu nie zgadza. Poprosiliśmy o doprecyzowanie, dzięki czemu dowiedzieliśmy się że zarobki prezesa wynoszą 7 081 zł brutto miesięcznie (w 2015 roku w sumie 78 803,25 zł). Czy to dużo jak na III ligę?

Spółka nie udostępniła swojego sprawozdania finansowego, nie przesłała również uchwał rady nadzorczej ani nie podała kwoty przychodów ze sprzedaży biletów z ostatniego meczu ligowego.

Motor Lublin test przejrzystości by fundacjawolnosci on Scribd

W związku z brakiem odpowiedzi na część pytań, zwróciliśmy się do radnego Piotra Drehera z prośbą o pomoc w uzyskaniu tych informacji. Radny ma interweniować u prezesa spółki. Celem uniknięcia składania skargi do sądu administracyjnego ponownie napisaliśmy do władz klubu o niezwłoczne udostępnienie informacji z pozostałych pytań, w tym jednoznaczne określenie wynagrodzenia prezesa zarządu. Oto otrzymana odpowiedź:

Uzupełnienie odpowiedzi Motor Lublin by fundacjawolnosci on Scribd

Warto przy tym doprecyzować, że:

1. Kontaktowaliśmy się z VI Wydziałem Gospodarczym KRS Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w tym tygodniu, w ubiegłym tygodniu oraz dwa tygodnie temu. Za każdym razem sprawozdanie spółki Motor Lublin SA było niedostępne.

2. Chodzi o wszystkie uchwały. Nie mamy wiedzy, które z uchwał powinny zostać udostępnione a które nie, jednak jesteśmy przekonani, że wszystkie stanowią informację publiczną, dlatego wniosek dotyczył wszystkich uchwał.

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy