Uchwały RD Wieniawa

No Comments
  1. Uchwała nr 51/XXX/2014 z dnia 14.01.2014 r. – w sprawie stwierdzenia objęcia mandatu członka Rady Dzielnicy.

  2. Uchwała nr 52/XXXI/2014 z dnia 06.02.2014 r. – dotyczy podziału środków z rezerwy celowej w roku 2014 r.

W niniejszej Uchwale Rada Dzielnicy, odmiennie niż pozostałe poddane analizie Rady, nie zdecydowała się na przeznaczenie zdecydowanej większości środków z rezerwy celowej na remonty i inwestycje drogowe. Zdecydowała natomiast po przeznaczeniu funduszy na urządzenie ścieżki pieszej wzdłuż rzeki Czechówki, budowę siłowni na świeżym powietrzu dla mieszkańców oraz zjeżdżalnię dla dzieci, a także na dokończenie porządkowania terenów zdegradowanych oraz rewitalizację nieużytkowanych gruntów przeznaczając je na parking dla mieszkańców dzielnicy. Dokonując oceny wyżej wskazanych inwestycji, należy stwierdzić iż członkom Rady zależało przede wszystkim na zainicjowanie aktywności mieszkańców i ich podopiecznych – budowa siłowni i zjeżdżalni – oraz jak najefektywniejszym zagospodarowaniu terenów, które obecnie stanowią nieużytki a mogą jeszcze zostać przeznaczone dla innych celów służących poprawie standardów życia mieszkańców.

  1. Uchwała nr 53/XXXIII/2014 z dnia 03.04.2014 r. – dotyczy uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

  2. Uchwała nr 54/XXXIV/2014 z dnia 15.04.2014 r. – dotyczy udzielenia absolutorium Zarządowi Dzielnicy.

Rada udzieliła absolutorium Zarządowi Dzielnicy.

  1. Uchwała nr 55/XXXVI/2014 z dnia 05.062014 r. – dotyczy uchwalenia propozycji przeprowadzenia inwestycji na terenie dzielnicy przez Urząd Miasta Lublin, finansowanych z budżetu miasta w przyszłym roku budżetowym.

Rada Dzielnicy zgłosiła 6 projektów do budżetu miasta. Członkowie Rady przede wszystkim skupili swoją uwagę na likwidacji barier architektonicznych w ciągach pieszych oraz urządzeniu i rewitalizacji przestrzeni miejskiej dla mieszkańców. W mniejszości znalazły się projekty modernizacyjne ulic.

  1. Uchwała nr 56/XXXVII/2014 z dnia 04.08.2014 r. – dotyczy wspólnego użytkowania siedziby Rady Dzielnicy z biurem projektu „Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej”.

Rada Dzielnicy postanowiła o wyrażeniu zgody na udostępnienie swojej siedziby dla projektu „Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej” w okresie od 01.09.2014 r. do 29.02.2016 r. Decyzja ta świadczy o otwartości członków Rady na aktywność społeczną oraz lokalne inicjatywy mieszkańców, widząc w tym możliwość wypracowania inicjatyw i pomysłów zmierzających do poprawy życia lokalnej społeczności.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy