Uchwały RD Śródmieście

No Comments
  1. Uchwała nr 39/XVI/2014 z dnia 17.03.2014 r. – dotyczy udzielenia absolutorium Zarządowi Dzielnicy.

Rada udzieliła absolutorium Zarządowi Dzielnicy.

  1. Uchwała nr 40/XVI/2014 z dnia 17.03.2014 r. – dotyczyła wyrażenia opinii wobec wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na jednej z ulic dzielnicy.

Rada wyraziła poparcie dla wniosku Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie dotyczącego wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na jednej z ulic Śródmieścia.

  1. Uchwała nr 41/XVI/2014 z dnia 17.03.2014 r. – dotyczy wyznaczenia przejścia dla pieszych na jednej z ulic na terenie dzielnicy.

Rada Dzielnicy wyraziła pozytywną opinię dla utworzenia dodatkowego przejścia dla pieszych przy ul. Bernardyńskiej znajdującej się na obszarze jej działania.

  1. Uchwała nr 42/XVI/2014 z dnia 17.03.2014 r. – dotyczy podziału środków z rezerwy celowej w roku 2014 r.

Członkowie Rady dokonali rozdysponowania środków pomiędzy dwa projekty – zamontowanie urządzeń siłowni pod chmurką na jednym ze skwerów oraz zamontowaniu kamer monitoringu. W żadnym z wymienionych projektów nie wskazano kwot, które miałby zostać przeznaczone na przeprowadzenie inwestycji.

  1. Uchwała nr 43/XVII/2014 z dnia 13.06.2014 r. – dotyczy wyrażenia opinii w sprawie zamontowania słupków chroniących zieleń przy ul. Probostwo 23 w Lublinie.

Rada Dzielnicy wyraziła opinię dotyczącą poparcia propozycji Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie montażu słupków chroniących zieleń przy ul. Probostwo 23 w Lublinie.

  1. Uchwała nr 44/XVII/2014 z dnia 13.06.2014 r. – dotyczy wyrażenia opinii w sprawie docieplenia budynku Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Niecałej 1 w Lublinie.

Rada Dzielnicy poparła wniosek dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 24 w sprawie umieszczenia budynku szkoły na liście obiektów przeznaczonych do termomodernizacji i zlecenie wykonania planów budowlanych.

Uchwała nr 45/XVII/2014 z dnia 13.06.2014 r. – dotyczy wyrażenia opinii na zmianę trasy linii autobusowej nr 23 w Lublinie.

Rada Dzielnicy zaakceptowała propozycję Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie zmiany trasy linii autobusowej nr 23 w Lublinie.

  1. Uchwała nr 46/XVII/2014 z dnia 13.06.2014 r. – dotyczy wyrażenia opinii na temat lokalizacji przystanku autobusowego przy ul. Narutowicza w Lublinie po stronie parzystej.

Rada Dzielnicy w uchwale wyraziła sprzeciw wobec decyzji Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie dotyczącej przeniesienia przystanku autobusowego przy ul. Narutowicza w Lublinie.

  1. Uchwała nr 47/XVII/2014 z dnia 13.06.2014 r. – dotyczy uchwalenia propozycji przeprowadzenia inwestycji na terenie dzielnicy przez Urząd Miasta Lublin, finansowanych z budżetu miasta w przyszłym roku budżetowym.

Rada Dzielnicy za pośrednictwem Uchwały dokonała zgłoszenia 58 inwestycji z terenu dzielnicy, w tym niektóre propozycje inwestycji ujęto kompleksowo, tzn. nie wskazano jakie konkretne działanie miałoby zostać wykonane na danym terenie – np. stworzenie odpowiedniej architektury zieleni na Placu Wolności lub realizacja punktu widokowego na wzgórzu Czwartek. Ponadto zgłoszono wiele propozycji dotyczących inwestycji drogowych – renowacje ulic, chodników, budowa nowych tras rowerowych, modernizacja starych tras, wskazano miejsca nasadzeń zieleni oraz objęcia monitoringiem miejskim.

  1. Uchwała nr 48/XVII/2014 z dnia 13.06.2014 r. – dotyczy podziału środków z rezerwy celowej w roku 2014 r.

Rada Dzielnicy zdecydowała o wydatkowaniu środków z rezerwy celowej na zamontowanie ogrodzenia na placu zabawa, zamontowanie huśtawek, budowa wiaty śmietnikowej oraz remont chodnika na jednaj z dzielnicowych ulic.

  1. Uchwała nr 49/XVIII/2014 z dnia 26.09.2014 r. – dotyczy podziału środków z rezerwy celowej w roku 2014 r.

Rada Dzielnicy podjęła decyzję o montażu ławek przy czterech ulicach dzielnicy, budowy domków dla kotów, montażu koszy śmietnikowych, montażu kamery monitoringu na jednej z ulic oraz zagospodarowanie skweru zieleni.

Zważając, że jest to druga uchwała Rady Dzielnicy w tym samym przedmiocie można wysnuć wniosek, iż po konsultacjach z odpowiednimi Wydziałami Urzędu Miasta, po wykonaniu inwestycji wskazanych w Uchwale nr 48/XVII/2014 pozostały jeszcze niewykorzystane środki rezerwy celowej. Po ilości inwestycji oraz ich przypuszczalnych kosztach (w tym takich jak montaż kamery monitoringu miejskiego) można zauważyć, iż kwota 129 tys. zł nie wystarczy na całkowitą ich realizację w bieżącym roku rezerwy celowej.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy