Uchwały RD Węglin Południowy

No Comments
  1. Uchwała nr 13/XXI/2014 z dnia 02.04.2014 r. – dotyczy udzielenia absolutorium Zarządowi Dzielnicy.

Rada udzieliła absolutorium Zarządowi Dzielnicy.

  1. Uchwała nr 14/XXII/2014 z dnia 10.06.2014 r. – dotyczy uchwalenia propozycji przeprowadzenia inwestycji na terenie dzielnicy przez Urząd Miasta Lublin, finansowanych z budżetu miasta w przyszłym roku budżetowym.

Rada Dzielnicy zgłosiła 7 propozycji budżetowych – 6 z nich stanowiło inwestycje o charakterze drogowym: wykonanie nowych nawierzchni ulic, budowa nowej drogi osiedlowej, wykonanie kładki nad wąwozem łączącym dzielnicę Węglin Południowy z dzielnicą Czuby Północne; 1 dotyczyła zaś zagospodarowania wąwozu wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej.

Uchwała jest sporządzona przejrzyście oraz zwięźle. Mała liczba pozycji może świadczyć o przeanalizowaniu zagadnienia pod kątem najistotniejszych potrzeb dzielnicy.

  1. Uchwała nr 15/XXV/2014 z dnia 26.01.2015 r. – dotyczy udzielenia absolutorium Zarządowi Dzielnicy.

Rada udzieliła absolutorium Zarządowi Dzielnicy.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy