Odwołanie od decyzji Prokuratora Okręgowego w Lublinie z 31 sierpnia 2015 r. w przedmiocie odmowy udostępnienie informacji publicznej

No Comments

19 sierpnia br. złożyliśmy wniosek o udostępnienie stenogramów, listy przesłuchanych świadków oraz uzasadnienia umorzenia postępowania. Otrzymaliśmy tylko ten ostatni dokument, ale z wymazanymi nazwiskami osób występujących w sprawie.

Dziś złożyliśmy odwołanie od decyzji Prokuratora Okręgowego, który odmówił nam udostępnienia dokumentów z postępowania w sprawie tzw. afery podsłuchowej w lubelskim ratuszu. Zobacz treść decyzji odmownej.

Naszym zdaniem przywołane w decyzji przepisy nie uzasadniają uznania wnioskowanych informacji za niejawne a tym bardziej odmowy udostępnienia informacji publicznej. W art. 5 ust. 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych wskazano katalog informacji niejawnych, którym nadaje się klauzule poufne. W katalogu tym nie mieści się informacja publiczna, o którą wystąpiliśmy.

Prokurator nie stwierdził w swojej decyzji, czy i dlaczego wnioskowane dokumenty zostały opatrzone klauzulą poufne. Wobec braku tego stwierdzenia uznajemy, że wnioskowane informacje nie zostały opatrzone klauzulą poufne a jeśli tak, to powinny zostać udostępnione.

Ponadto Prokurator Okręgowy w Lublinie odmówił nam udostępnienia listy osób przesłuchanych z uwagi na ochronę danych osobowych i prywatność osób fizycznych. Tymczasem art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej mówi „Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa”.

paradoks

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy