Czy tegoroczne głosowanie na budżet obywatelski będzie nieważne?

No Comments

Ubiegłoroczna, pierwsza edycja budżetu obywatelskiego w Lublinie okazała się sporym sukcesem, zarówno pod względem organizacyjnym, liczby zgłoszonych projektów, jak i osób biorących udział w głosowaniu.

Jednak ten rok zapowiada się gorzej. Mozolnie idzie realizacja projektów wybranych do realizacji. W zeszłym roku mieszkańcy zgłosili 333 projekty, w tym już tylko 210. Ponadto do 2 ograniczono liczbę projektów, które będziemy mogli wybrać (w zeszłym roku można było głosować nawet na 8).

Ba, sami radni zapomnieli o budżecie obywatelskim. Jeszcze rok temu wieszali billboardy zachęcające do głosowania (które było notabene miesiąc przed wyborami samorządowymi), w tym nawet nie powołali komisji ds. budżetu obywatelskiego.

Inna sprawa, że regulamin jest zarządzeniem Prezydenta i nie powinien narzucać radnym (bo nie może, gdyż jest aktem niższego szczebla) powoływania komisji. To trochę tak, jakby rada dzielnicy nakazywała, co ma zrobić rada miasta.

Fundacja Wolności zauważyła, że radni zapomnieli o powołaniu komisji i 24 września złożyliśmy wniosek do Rady Miasta o jej pilne powołanie. Zgodnie bowiem z regulaminem, musi ona niezwłocznie zaopiniować zgłoszone projekty (a zostały złożone jeszcze w maju). Z opresji radnych wybawił Prezydent, który tego samego dnia wydał zarządzenie zmieniające regulamin budżetu obywatelskiego. Projekty zostaną zaopiniowane w przyszłym tygodniu przez komisję budżetowo-ekonomiczną.

Pewnie uratuje to budżet obywatelski, ale pozostanie wrażenie, że tegoroczny budżet obywatelski został osierocony. Poniżej treść wniosku do radnych:

.

Lublin, 25 września 2015

RADA MIASTA LUBLIN

WNIOSEK

Szanowny Panie Przewodniczący,

Szanowni Państwo Radni,

na podstawie art. 241 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zwracamy się z wnioskiem o niezwłoczne powołanie przez Radę Miasta Lublin doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.

Zgodnie z przyjętym Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Lublina na 2016 rok (pełna treść na stronie https://obywatelski.lublin.eu/714-regulamin-budzetu-obywatelskiego-lublina-na-2016-rok), powołanie komisji jest niezbędne do realizacji budżetu obywatelskiego.

Regulamin wymaga zaopiniowania przez komisję projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, przed poddaniem ich pod głosowanie (par. 7 ust. 4 regulaminu). Skoro regulamin wymaga takich działań, to zachodzi obawa, że głosowanie będzie nieważne. Proszę potraktować sprawę jako pilną, z uwagi na krótki czas do rozpoczęcia głosowania.

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy