Uchwały RD Szerokie

No Comments
  1. Uchwała nr 15/XXXV/2014 z dnia 08.05.2014 r. – dotyczy udzielenie absolutorium Zarządowi Dzielnicy.

Rada udzieliła absolutorium Zarządowi Dzielnicy.

  1. Uchwała nr 16/XXXVI/2014 z dnia 12.06.2014 r. – dotyczy uchwalenia propozycji przeprowadzenia inwestycji na terenie dzielnicy przez Urząd Miasta Lublin, finansowanych z budżetu miasta w przyszłym roku budżetowym.

Uchwała zawiera 22 propozycje inwestycji finansowanych z budżetu miasta do przeprowadzenia na obszarze dzielnicy, w tym budowy nowych dróg i mostu na rzeczce Czechówce – łącznie 15 pozycji, remontu i przebudowy już istniejących – 2 pozycje, zabezpieczenia środków na utrzymanie przejezdności dróg podczas zimy, tworzenie nowych terenów zielonych, zmianę zagospodarowania przestrzennego oraz budowę nowej szkoły.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy