Wynajem biurowca przez UM Lublin przy ul. Wieniawskiej

No Comments

WNIOSEK DO URZĘDU MIASTA O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

1. Na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o przekazanie informacji, czy Gmina Lubliny zgłosiła do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych umotywowane zastrzeżenia w związku z przeprowadzoną kontrolą doraźną umowy najmu z dnia 7.08.2014, zawartej miedzy Edwardem Michałem Leńczuk, działającym pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Orion a Gminą Lublin, mającą za przedmiot budowę budynku biurowo – usługowego przy ulicy Wieniawskiej w Lublinie.
W przypadku przekazania takich zastrzeżeń, proszę o przesłanie mi ich treści na adres e-mail.
2. Wnoszę o przekazanie mi informacji na temat ekspertyz związanych z umową najmu zawartą miedzy Edwardem Michałem Leńczuk, działającym pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Orion a Gminą Lublin w dniu 7.08.2014.
Proszę o informację ile takich ekspertyz jest w posiadaniu Urzędu Miasta Lublin, kto jest ich autorem oraz jakie były przesłanki stworzenia takich ekspertyz. W przypadku gdy takie ekspertyzy były zlecone rownież osobom nie związanym z Urzędem Miasta Lublin, proszę o informację na jakie podstawie dokonano ich wyboru. Dodatkowo wnoszę o przesłanie mi kopii wszystkich ekspertyz związanych z wyżej wymienioną umową.

ODPOWIEDŹ

Pan Sekretarz Miasta Lublin napisał: „Wymieniona opinia prawna ma charakter wewnętrzny, została sporządzona w celu ochrony prawnie usprawiedliwionych interesów Gminy Lublin i jako taka nie posiada waloru informacji publicznej. Treść jej nie może być zatem udostępniona w trybie przewidzianym przez przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Tymczasem, kilkanaście dni wcześniej powyższa opinia została przesłana na wniosek dziennikarzom lokalnych mediów. Opinię udostępnił na swoim portalu Dziennik Wschodni (OPINIA).

Czyżby to co dostępne dla dziennikarzy, było niedostępne dla nas?

Natomiast w grudniu wystąpiliśmy o udostępnienie umowy dot. wynajmu przez Urząd Miasta Lublin powierzchni biurowej przy ul. Czechowskiej (UMOWA).

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy