Dowiemy się, na co spółka miejska zaciągnęła kredyty

No Comments

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wydał wyrok w związku z naszą skargą na bezczynność spółki miejskiej Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w zakresie udostępnienia informacji publicznej.

W listopadzie zapytaliśmy spółkę m. in. o to, czy spółka posiada kredyty lub pożyczki, a jeśli tak, to zawnioskowaliśmy o przesłanie ich kopii. Spóła nie udostępniła nam tych informacji, więc złożyliśmy skargę na jej bezczynność do sądu administracyjnego.

Pełna treść wniosku o udostępnienie informacji publicznej:

  • Czy spółka posiada zaciągnięte kredyty krótkoterminowe i/lub długoterminowe oraz pożyczki w bankach lub firmach pożyczkowych?
  • Jeśli tak, kiedy zostały zaciągnięte, na jaką kwotę, ile wynosi oprocentowanie i miesięczna rata? /oddzielnie dla każdej pożyczki/kredytu
  • Jakie jest przeznaczenie poszczególnych kredytów/pożyczek?
  • Wnoszę o udostępnienie kopii umów kredytów/pożyczek aktualnie spłacanych.
  • Wnoszę o udostępnienie kopii sprawozdania finansowego spółki za ostatnio zakończony rok obrotowy.
  • Czy Rada Nadzorcza wnioskowała w tym roku o przyznanie nagród dla zarządu spółki ? Jeśli tak, wnoszę o udostępnienie treści uchwały/wnioski o nagrody wraz z uzasadnieniem.

22 grudnia sąd wydał orzeczenie w tej sprawie. Zobowiązał spółkę do załatwienia naszego wniosku. Nie otrzymaliśmy jeszcze pełnego uzasadnienie wyroku. Jednak cieszy nas, że kolejny raz Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał nam rację.

Umowy kredytów oraz ich przeznaczenia, zawartych przez spółkę miejską LPGK bardzo nas interesuje z uwagi na zmiany, jakie zaszły w tej spółce w ostatnim roku. A skoro jest to spółka gminna, to wszyscy mieszkańcy mają prawo wiedzieć jak wygląda jej kondycja finansowa – mówi Krzysztof Kowalik z Fundacji Wolności.
PLN

Darowizna na rzecz Fundacji WolnościPrezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy