Sprawdź swoją radę dzielnicy!

No Comments

Szukamy wolontariuszy chętnych do monitorowania swoich rad dzielnic

Chcesz wspólnie z nami sprawdzić funkcjonowanie rad dzielnic w Lublinie? Zdiagnozować problemy i zaproponować zmiany? Zwiększyć dostępność informacji o działalności rad dzielnic? Zgłoś się do nas i zostań lokalnym strażnikiem Twojej rady dzielnicy!

Zadaniem lokalnych strażników będzie:

-udział w posiedzeniach rad dzielnic (raz w miesiącu w okresie do września 2015),

-wizyty na dyżurach członków rad i zarządów,

-sprawdzenie jakości i sposobów komunikacji rad dzielnic z mieszkańcami,

-sprawdzenie wykorzystania i realizacji inwestycji wskazanych w ramach tzw. rezerwy celowej rad dzielnic,

-występowanie do urzędu miasta i samych rad o udostępnienie dokumentów z prac rad,

-przygotowanie rekomendacji nt. zwiększenia przejrzystości i efektywności działania dla poszczególnych rad dzielnic.

Oferujemy Ci:

-zdobycie umiejętności strażniczych,

-bezpłatny udział w dwudniowym szkoleniu z noclegiem w hotelu w dniach 20-21 września,

-udostępnienie sprzętu technicznego do nagrywania posiedzeń rady dzielnicy (dyktafon, kamera),

-pomoc we wszystkich działaniach i wsparcie eksperckie,

-umowę wolontariacką,

-certyfikat lokalnego strażnika,

-możliwość dalszej współpracy przy innych działaniach Fundacji Wolności.

Kliknij tutaj, aby wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy