Wyniki oceny formalnej projektów

No Comments

Zespół oceniający pod kątem formalnym projekty zgłoszone przez mieszkańców zakończył swoją pracę. Z 333 ocenionych projektów, za możliwe do ewentualnej realizacji uznano 233. W przypadku 100 projektów uznano, że nie ma możliwości prawnych zrealizowania ich w 2015 r. W swojej pracy Zespół poszukiwał możliwości formalnej zrealizowania jak największej ilości projektów. Z tych też powodów, w części projektów ocenionych pozytywnie, zaznaczono zakres prac jaki będzie możliwy do wykonania. W dniu dzisiejszym projekty wraz z opiniami zostaną przekazane Komisji Doraźnej Rady Miasta Lublin, celem zapoznania się z wynikami pracy Zespołu. Jednocześnie dziś publikujemy wyniki prac zespołu. Zachęcamy do zapoznania się z opiniami jakie zostały sformułowane przez Zespół oceniający projekty.

Zobacz listę oceny projektów (plik pdf)

źródło: www.obywatelski.lublin.pl

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy