Zapraszamy na spotkanie podsumowujące monitoring funduszu korkowego

No Comments

W dniu 30 września 2014 roku o godzinie 15:00 w Lubelskim Centrum Aktywności Obywatelskiej, które mieści się przy ulicy ul. Leszczyńskiego 23 w sali numer 13 (parter) odbędzie się spotkanie podsumowujące drugi *obywatelski monitoring funduszu korkowego w Lublinie*.

Na spotkaniu tym chcemy zaprezentować wyniki monitoringu trwającego od stycznia 2014 rok a obejmującego swoim zakresem rok 2012. Obszarem monitoringu objęty był fundusz korkowy. Fundusz korkowy to umowna nazwa środków finansowych wyodrębnionych w budżecie miasta z przeznaczeniem na działania służące rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień alkoholowych i narkotykowych. Sam obywatelski monitoring funduszu korkowego jest działaniem z zakresu kontroli społecznej, w ramach którego monitorujący dążąc do obiektywności badają procedury, zgodność z prawem, sposoby tworzenia planów i wydatkowania publicznych środków finansowych. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowaliśmy rekomendacje.

Na spotkanie zapraszamy w szczególności podmioty realizujące zadania z funduszu korkowego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na spotkaniu obecni będą też urzędnicy z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin. Po prezentacji wyników monitoringu i przedstawieniu rekomendacji, liczymy na dyskusję na temat przedstawionych rekomendacji, wad i zalet Gminnego Programu oraz ewentualnych problemów podmiotów realizujących zadania z funduszu korkowego.

Z treścią raportu mogą się Państwo zapoznać na stronie Fundusz Korkowy 2014, w zakładce Nasze projekty.

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy