Spółki miejskie nadal nie odpowiadają na wnioski

No Comments
Ponownie odwołaliśmy się do Prezydenta Miasta Lublin w związku z faktem, że spółki miejskie w ogóle nie odpowiadają lub odmawiają udostępnienia informacji publicznych.

W ostatnim czasie złożyliśmy cztery skargi do WSA na bezczynność spółek miejskich. Jednak każda wniesiona skarga wymaga wpłaty 100 zł a sama procedura trwa ok. 3-4 miesiące. Nie mamy na tyle środków finansowych, żeby za każdym razem składać skargę do sądu.

Jeśli Prezydent Lublina nie ma wpływu na uchylanie się władz spółek miejskich od ujawniania takich informacji, to kto ma?

Lublin, 24 września 2014

PREZYDENT MIASTA LUBLIN

WNIOSEK

Szanowny Panie Prezydencie,

W związku z tym, że jako Prezydent Miasta Lublin pełni Pan nadzór nad spółkami miejskimi i reprezentuje Pan ich akcjonariuszy – mieszkańców miasta Lublin, zwracamy się do Pana z prośbą o zwrócenie uwagi władzom spółek z dominującym udziałem kapitału Gminy Lublin na fakt, że obowiązują je przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Niestety władze spółek miejskich wybiórczo traktują te przepisy, nierzadko nie odpowiadając na wnioski o udostępnienie informacji publicznej lub unikając odpowiedzi. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy zanotowaliśmy 12 takich przypadków:

Spółka miejska MOSiR Lublin w ogóle nie odpowiedziała na wniosek o udostępnienie kopii umów zawartych w okresie 1-7 stycznia 2014 roku, na pytanie o to, czy zawierała umowy z Fundacją Rozwoju Sportu w Lublinie oraz na pytanie o zatrudnienie menadżera stadionu miejskiego.

Spółka miejska SPR Lublin SSA odmówiła odpowiedzi na pytania o kopie umów, zawartych w okresie 1-7 stycznia oraz na wniosek o udostępnienie kopii umowy dot. zlecenia prowadzenia strony na facebooku.

Spółka miejska MPK Lublin nie odpowiedziała na pytanie, czy zawierała umowy z Fundacją Rozwoju Sportu w Lublinie oraz nie odpowiedziała na wniosek o udostępnienie kopii umów zawartych w okresie 1-7 stycznia 2014 roku.

Spółka miejska LPEC Lublin odmówiła udostępnienia umowy, dot. zlecenia prowadzenia strony spółki na facebooku oraz nie odpowiedziała na wniosek o udostępnienie kopii umów zawartych w okresie 1-7 stycznia 2014 roku.

Spółka miejska Port Lotniczy Lublin co prawda przesłała kopie umowy dot. zlecenia prowadzenia strony na facebooku, jednak została na niej zamazana kwota umowy. Poza tym nie odpowiedziała na wniosek o udostępnienie kopii umów zawartych w okresie 1-7 stycznia 2014 roku

Spółka miejska Motor Lublin nie odpowiedziała na pytanie, czy zleca prowadzenie strony na facebooku.

Z poważaniem

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy