Posiedzenie RD Węglin z 23 września 2014

No Comments
  1. Frekwencja: 11 obecni, 4 nieobecni. Ponadto w posiedzeniu uczestniczył gość radny Zbigniew Ławniczak.

  2. Przebieg:

    • stałe elementy (otwarcie posiedzenia, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, sprawozdanie przewodniczącej zarządu z bieżącej korespondencji)

    • przewodnicząca zarządu M. Grzybowska poinformowała radę o Budżecie Obywatelskim, że jest 10 mln zł. do rozdysponowania i że z obszaru dzielnicy został zgłoszony projekt budowy chodnika przy ulicy Wielkopolskiej.

  1. Problemy przeze mnie zauważone

    • Z obszaru dzielnicy był zgłoszony również projekt mieszkańca J. Być, projekt nr 155, dotyczący budowy schodów przy ul. Orkana, RD prawdopodobnie miała wiedzę o tej inicjatywie, gdyż J. Być sygnalizował potrzebę budowy schodów na posiedzeniu w czerwcu 2014, nie wiem tylko, czy kierował w tej sprawie pismo (inne pismo kierował przed głosowaniem do BO, z prośbą o poparcie), i czy na posiedzeniu mówił, że schodki przy Orkana zamierza zgłosić do BO.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy