Uchwały RD Konstantynów

No Comments
  1. Uchwała nr 18/XXI/2014 z dnia 19.02.2014 r. – dotyczy udzielenie absolutorium Zarządowi Dzielnicy.

Rada udzieliła absolutorium Zarządowi Dzielnicy.

  1. Uchwała nr 19/XXII/2014 z dnia 11.06.2014 r. – dotyczy uchwalenia propozycji przeprowadzenia inwestycji na terenie dzielnicy przez Urząd Miasta Lublin, finansowanych z budżetu miasta w przyszłym roku budżetowym.

Rada Dzielnicy zgłosiła niniejszą uchwałą 6 propozycji. Każda z nich została dokładnie określona co do miejsca przeprowadzenia inwestycji, a także w przypadku remontu chodników dokonano wskazania długości odcinka którego modernizacja miałaby dotyczyć.
Warto zauważyć, że uchwała podjęta w takiej formie jest zwięzła i przejrzysta, określająca najistotniejsze problemy dzielnicy, dobrze i klarownie wskazująca odcinki na jakich powinna nastąpić inwestycja. Całość sprawia wrażenie, że zagadnienie zostało dokładnie przemyślane i przygotowane.

  1. Uchwały nr 20/XXIII/2014, 21/XXI/2014, z dnia 10.12.2014 r. – dotyczą wygaśnięcia mandatu członków Rady Dzielnicy wskutek uzyskania przez nich mandatu do Rady Miasta Lublin.

  2. Uchwała nr 22/XXI/2014 z dnia 10.12.2014 r. – dotyczy powołania nowego członka Rady Dzielnicy.

  3. Uchwała nr 23/XXI/2014 z dnia 10.12.2014 r. – dotyczy przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy.

  4. Uchwała nr 24/XXI/2014 z dnia 10.12.2014 r. – dotyczy stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy.

  5. Uchwała nr 25/XXI/2014 z dnia 10.12.2014 r. – dotyczy stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy.

  6. Uchwała nr 26/XXI/2014 z dnia 10.12.2014 r. – dotyczy stwierdzenia wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy.

  7. Uchwała nr 27/XXI/2014 z dnia 10.12.2014 r. – dotyczy stwierdzenia wyboru pozostałych członków Zarządu Dzielnicy.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy