Uchwały RD Kalinowszczyzna

No Comments
  1. Uchwała nr 16/XVII/2014.pdf z dnia 08.04.2014 r. – dotyczy udzielenia absolutorium Zarządowi Dzielnicy.

Rada udzieliła absolutorium Zarządowi Dzielnicy.

  1. Uchwała nr 17/XVIII/2014.pdf z dnia 22.05.2014 r. – dotyczy uchwalenia propozycji przeprowadzenia inwestycji na terenie dzielnicy przez Urząd Miasta Lublin, finansowanych z budżetu miasta w przyszłym roku budżetowym.

W Uchwale dokonano podziału inwestycji na 16 kategorii – dotyczą one m.in. remontów dróg, ciągów pieszych, rewitalizacji terenów zielonych wraz z podcięciem drzew, dofinansowania oświaty, zabezpieczenia środków na utrzymanie boisk sportowych, wsparcia domów kultury, poprawy bezpieczeństwa pieszych i uporządkowania kwestii parkowania samochodów przy Zespole Szkół. Wyróżniającym się postulatem był wniosek dotyczący zwiększenia środków rezerwy ceowej dla każdej z dzielnic do kwoty 250 tys. zł.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy