Posiedzenie RD Węglin Południowy – 9 lipca 2015

No Comments
 1. Odczytanie protokół z poprzedniego posiedzenia, wobec wątpliwości członków, ustalono, że protokół z poprzedniego posiedzenia, zostanie uzupełniony i odczytany na następnym posiedzeniu.

 2. Dyskusja na temat budowy chodnika przy ulicy Węglinek i Granitowej. Po rozmowie z przedstawicielem wydziału inwestycji Urzędu Miasta okazuję się, że inwestycja znacznie przekraczająca założone koszty (rada dzielnicy wpisała koszt 39 tys. zł, a wydział inwestycji wyliczył koszt 78 tys. zł. Rada dzielnicy zrezygnowała z tego zadania inwestycyjnego.

 3. Dyskusja na temat budowy chodnika przy ulicy Szafirowej. Po rozmowie z przedstawicielem wydziału inwestycji Urzędu Miasta okazuję się, że inwestycja przekraczająca założone koszty o 12 tys. zł. Zdecydowano, że brakujące środki zostaną przesunięte z inwestycji dot. ulicy Węglinek.

 4. W związku z powyższym radzie pozostała do rozdysponowania kwota 27 tys. zł. Dyskusja na temat wykorzystanie w.w. kwoty. Rada zdecydowała się na siłownię przy placu zabaw.

 5. Referaty komisji problemowych, min. referat na temat obowiązującej uchwały Rady Miasta Lublin, w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin; sygnalizacja potrzeby kampanii informacyjnej dla mieszkańców, na tematy porządkowe, we współpracy ze Strażą Miejską; pomysł organizacji biegu rodzinnego,

 6. Sprawozdanie przewodniczącego zarządu z bieżącej działalności.

 7. Problem siedziby rady dzielnicy, dotychczasowa siedziba, w szkole przy ul. Roztocze, decyzją dyrektora szkoły zostanie przekazana na salę dydaktyczną, w związku z przeludnieniem szkoły.

 8. Zamknięcie posiedzenia.

Wnioski/uchwały : nie zgłaszano wniosków, nie podjęto uchwał

Uwagi:

 • Brak informacji o terminie posiedzenia na tablicy informacyjnej. Wiadomość o terminie i godzinie posiedzenia krąży jedynie wśród członków rady.

 • Problem z siedzibą, rada dzielnicy zostaje pozbawiona siedziby,

 • Problem szacowania kosztów inwestycji, w przypadku ulicy Granitowej, szacowane przez radę koszty okazały się znacząco niewystarczające (rada szacowała na 39 tys., a wykonanie możliwe za 78tys. ).

Czas trwania posiedzenia: 18:00- ?

Obecni: 14 członków rady, brak radnych miejskich

Nie przyjęto protokołu z poprzedniego posiedzenia

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy