Uchwały RD Dziesiąta

No Comments
 1. Uchwała nr 35/XVII/2014 z dnia 25.04.2014 r. – dotyczy podziału środków z rezerwy celowej w roku 2014 r.

Radni dzielnicy zdecydowali, iż w ramach znaczącej część rezerwy budżetowej w kwocie 95,5 tys. zł podejmą wspólnie decyzję o jej przeznaczeniu, wskazując na inwestycje w place zabaw przy przedszkolach i osiedlach, wyposażenie szkolnej siłowni w gimnazjum, a także na działalność kulturową i organizację aktywności społecznej mieszkańców w postaci dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych „Aktywna wiosna na Dziesiątej”, „Aktywna jesień na Dziesiątej” oraz przygotowanie obchodów jubileuszu obchodów 90-lecia Szkoły Podstawowej nr 32.

Wobec pozostałej kwoty 32,5 tys. zł Rada upoważniła Zarząd Dzielnicy do wyceny i samodzielnego wskazania zadań do realizacji spośród trzech propozycji przez nią wskazanych.

 1. Uchwała nr 36/XVIII/2014 z dnia 29.04.2014 r. – dotyczy udzielenia absolutorium Zarządowi Dzielnicy.

Rada udzieliła absolutorium Zarządowi Dzielnicy.

 1. Uchwała nr 37/XVIII/2014 z dnia 29.04.2014 r. – dotyczy zmian podziału środków z rezerwy celowej w roku 2014.

Uchwałą dokonano dofinansowania jednej z inwestycji wskazanej w Uchwale nr 35/XVII/2014 w kwocie 4 tys. zł, które zostały środkami wolnymi po wybraniu inwestycji przez Zarząd Dzielnicy.

 1. Uchwała nr 38/XIX/2014 z dnia 12.06.2014 r. – dotyczy uchwalenia propozycji przeprowadzenia inwestycji na terenie dzielnicy przez Urząd Miasta Lublin, finansowanych z budżetu miasta w przyszłym roku budżetowym.

Dokonano wskazania ponad 30 pozycji – łącznie ok 120 inwestycji – do realizacji ze środków budżetu miasta, grupując je w następujące kategorie:

  1. Drogi publiczne

  2. Obiekty oświatowe

  3. Obiekty kulturalne

  4. Realizacja systemu informacji o dzielnicy Dziesiąta

  5. Gospodarka komunalna

  6. Ochrona środowiska

Znacząca większość z nich dotyczy remontu dróg publicznych, ciągów pieszych, budynków oświatowych i kulturalnych oraz przebudowy kanalizacji i pielęgnacji trawników. Zgłoszono również wniosek o realizację systemu informacji o dzielnicy Dziesiątej charakteryzującego się rozpowszechnianiem wiedzy wśród mieszkańców miasta o dzielnicy, jej charakterystycznych obiektach wraz z budową tablic z mapą dzielnicy oraz opracowaniem trasy wycieczkowej.

 1. Uchwała nr 39/XIX/2014 z dnia 12.06.2014 r. – dotyczy zmian podziału środków z rezerwy celowej w roku 2014.

Uchwałą dokonano dofinansowania jednej z inwestycji wskazanej w Uchwale nr 35/XVII/2014 w kwocie 2,5 tys. zł, które pozostały środkami wolnymi po wybraniu inwestycji przez Zarząd Dzielnicy.

 1. Uchwała nr 40/XX/2014 z dnia 18.09.2014 r. – dotyczy zmian podziału środków z rezerwy celowej w roku 2014.

Uchwałą dokonano dofinansowania inwestycji „Aktywna wiosna na Dziesiątej”, „Aktywna jesień na Dziesiątej” wskazanej w Uchwale nr 35/XVII/2014 w kwocie 3 tys. zł, które pozostały środkami wolnymi po wybraniu inwestycji przez Zarząd Dzielnicy.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy