Czy spółki gminne mogą prowadzić działalność gospodarczą?

No Comments

Urząd Miasta Lublin zlecił wykonanie opinii prawnej dot. dopuszczalnego zakresu działalności gospodarczej, prowadzonej przez spółki gminne (umowa nr 4/NW/16).

Fundacja Wolności złożyła wniosek o udostępnienie treści umowy i opinii prawnej. Ponadto zapytaliśmy o to, jaki był powód jej zawarcia oraz w jaki sposób wybrano zleceniobiorcę.

W odpowiedzi dostaliśmy informację, że „Powodem zawarcia przedmiotowej umowy była konieczność rozstrzygnięcia zagadnienia budzącego istotne problemy natury formalnej a dotyczącego dopuszczalnego zakresu prowadzenia działalności gospodarczej przez spółki gminne. Zagadnienie to dotyczy wąskiego zakresu przepisów prawa, które w skali polskiego systemu prawnego nie są jednoznacznie rozstrzygnięte przez nieliczne komentarze i opracowania. Rozstrzygnięcie powyższej kwestii jest istotne z uwagi na angażowanie zewnętrznych źródeł finansowania w rozwój spółek gminnych i ich kwalifikowania do refundacji.”

Wykonanie opinii zlecono prof. Andrzejowi Kidybie (Prezes Lubelskiej Fundacji Rozwoju). Urząd argumentuje to słowami: „Aby opinia prawna mogła spełnić swoją rolę powinna być wykonana przez autorytet przede wszystkim w dziedzinie prawa gospodarczego jak również zaznajomiony w aktach prawnych samorządowych. Wybrany wykonawca łączy autorytet naukowy, dający rękojmię stosowania zamawianej opinii na równi z publikowanymi komentarzami, z dużym doświadczeniem gospodarczym i wiedzą praktyczną z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa i spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Wybrany do sporządzenia przedmiotowej opinii wykonawca spełnia wszystkie wymienione kryteria – jest autorem ok. 50 opracowań książkowych i ponad 170 artykułów naukowych, zasiadał wielokrotnie w radach nadzorczych i zarządach spółek kapitałowych, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa i spółek samorządowych.”

Sporządzenie opinii kosztowało 20 000 zł brutto. Opinia ma niespełna 8 stron i została sporządzona w ciągu czterech dni. Poniżej zamieszczamy jej pełną treść:

Czy spółki gminne mogą prowadzić działalność gospodarczą by fundacjawolnosci on Scribd

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy