List otwarty do Prezydenta Miasta Lublin ws spółek miejskich

No Comments

Lublin, 17 lipca 2014

Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin

LIST OTWARTY

Szanowny Panie Prezydencie,

Na początku tego roku nasza fundacja zwróciła się do spółek prawa handlowego realizujących zadania własne Gminy Lublin, wymienione w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, o utworzenie rejestrów zawieranych umów. Wszystkie spółki odmówiły utworzenia takiego rejestru, wskazując, że jawność ich finansów i możliwość obywatelskiej kontroli nie leży w interesie społecznym.

27 czerwca 2014 roku ponownie zwróciliśmy się do spółek (Kamienice Miasta, LPEC, MKK, MOSiR, Motor, MPK, MPWiK, Port Lotniczy Lublin, SPR, TBS Nowy Dom), tym razem o udostępnienie kopii umów zawartych w pierwszym tygodniu stycznia br. Większość z nich do dzisiaj w ogóle nie odpowiedziała na nasz wniosek, łamiąc tym samym przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jedynie Motor Lublin SA odpowiedział, że nie zawarł w tym czasie żadnej umowy, a SPR stwierdził, że umowy zawarte przez spółkę są tajemnicą przedsiębiorcy.

Postępowanie spółek prowadzi do niepokojącej sytuacji świadomego nieudostępnienia informacji publicznej. Nie ma żadnych wątpliwości, że spółki, których właścicielem jest gmina Lublin są zobowiązane do udostępniania umów i rejestrów umów. Działalność spółek związana jest z wykonywaniem zdań publicznych i dlatego też poddane są zasadom jawności: Działalność komunalna z definicji nie jest bowiem działalnością zarobkową, jeżeli potraktujemy tę przesłankę jako główny cel działalności. Nawet jeśli samorząd odpłatnie świadczy określone usługi   zachowuje się na rynku podobnie do przedsiębiorców, zawierając m.in. umowy z ludnością, to głównym celem tej aktywności będzie realizacja zadania publicznego (R. Hauser, Z. Niewiadomski, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, C.H.Beck 2011).

W imieniu swoim oraz mieszkańców Gminy Lublin prosimy o interwencję, gdyż zgodnie z przepisami prawa to Prezydent Miasta Lublin sprawuje nadzór właścicielski nad spółkami miejskimi. Możemy po raz kolejny skierować sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ale ta droga doprowadzi do niepotrzebnego przedłużenia się tej sytuacji oraz do powstania kosztów sądowych (za które zapłacą mieszkańcy Gminy Lublin – za pośrednictwem spółek miejskich).

Prosimy, aby Pan Prezydent doprowadził do utworzenia i udostępnienia w BIP-ach wymienionych wyżej spółek publicznego rejestru zawieranych umów.

z poważaniem

Krzysztof Jakubowski                 Krzysztof Kowalik
Prezes Fundacji Wolności          Członek Zarządu Fundacji Wolności

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy