Uchwały RD Czuby Południowe

No Comments
  1. Uchwała nr 16/XV/2014 z dnia 11.02.2014 r. – dotyczy podziału środków z rezerwy celowej w roku 2014 r.

Rada Dzielnicy podjęła decyzję o przeznaczeniu środków z rezerwy celowej w głównej mierze na inwestycje remontowe i inwestycyjne – remonty oraz budowa chodników, wykonanie parkingu, budowa ogrodzenia dla przedszkola. Część funduszy została jednak spożytkowana działania zmierzające do zainicjowania aktywności społecznej mieszkańców oraz rozwój życia kulturalnego dzielnicy. Zdecydowano o organizacji festynu sportowego pod hasłem „Czuby Południowe Dzieciom” oraz spotkań dla mieszkańców w postaci „Tanecznych Spotkań Parkowych”.

  1. Uchwała nr 17/XVI/2014 z dnia 10.04.2014 r. – dotyczy przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy za ubiegły rok urzędowania.

Rada przyjęła sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy za rok 2013.

  1. Uchwała nr 18/XVI/2014 z dnia 10.04.2014 r. – dotyczy udzielenia absolutorium Zarządowi Dzielnicy.

Rada udzieliła absolutorium Zarządowi Dzielnicy.

  1. Uchwała nr 19/XVII/2014 z dnia 24.06.2014 r. – dotyczy uchwalenia propozycji przeprowadzenia inwestycji na terenie dzielnicy przez Urząd Miasta Lublin, finansowanych z budżetu miasta w przyszłym roku budżetowym.

Rada Dzielnicy dokonała zgłoszenia propozycji przeprowadzenia inwestycji na terenie dzielnicy przez Urząd Miasta Lublin w trzech kategoriach:

1. Pilne – 12 pozycji

2.Bieżące – 27 pozycji

3. Perspektywiczne – 19 pozycji

Łącznie zgłoszono 58 inwestycji budżetowych.

We wszystkich trzech kategoriach znalazły się wnioski dotyczące zarówno inwestycji angażujących duże środki finansowe, jak i takie których realizacja nie wymaga dużych nakładów. Rada Dzielnicy wnioskowała m.in. o remonty dróg oraz budowę chodników, rozbudowę pętli autobusowej, instalacje oświetlenia, ale także zgłaszała propozycje takie jak montaż barierek wzdłuż ulicy. Niektóre z propozycji w nie spełniały natomiast kryterium wniosków inwestycyjnych zgłaszanych do budżetu miasta jak np.:
a) wykreślenie z Planu Przestrzennego Zagospodarowania Miasta Lublin tzw. Trasy Zielonej (drogi jezdnej) biegnącej wzdłuż dzielnicy,

b) objęcie stałym porządkiem terenów między ul. Jana Pawła II a ul. Perłową,

c) przeznaczenie kwoty 20 tys. zł na organizację Dnia Dziecka na terenie dzielnicy,

d) uregulowanie ruchu drogowego na jednej z ulic dzielnicy,

e) wyznaczenie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy