Jawny Lublin

No Comments

Fundacja Wolności utworzyła portal www.jawnylublin.pl, który zawiera informacje nt. finansów miasta. Prezentuje m.in. budżet miasta z graficznym podziałem na kategorie i podkategorie wydatków, rejestr umów (z możliwością przeszukiwania i sortowania), mapę miejskich inwestycji, możliwość sprawdzenia jaka część z naszego wynagrodzenia trafia do budżetu miasta i na co jest wydatkowana. Ponadto na portalu znajdują się infografiki, poradnik dostępu do informacji publicznej oraz informacje o spółkach miejskich.

– Uruchomiliśmy portal, aby każdy z mieszkańców Lublina mógł łatwo sprawdzić, na co są wydatkowane pieniądze z jego podatków. Graficzna prezentacja budżetu jest bardziej zrozumiała niż ciąg kolumn z cyframi w zeskanowanych dokumentach – przekonuje Krzysztof Jakubowski z Fundacji Wolności.

Na portalu miały znaleźć się informacje o finansach spółek miejskich, w tym wykazy zawieranych umów i sprawozdania finansowe. Jednak tych informacji wciąż brakuje. – Urząd Miasta już trzykrotnie odmówił nam udostępnienia sprawozdań finansowych spółek miejskich, natomiast bez problemu uzyskaliśmy takie informacje w przypadku spółek należących od urzędu marszałkowskiego – dziwi się Krzysztof Kowalik z Fundacji Wolności.

Być może przełomem w sprawie udostępnienia kopii umów zawieranych przez spółki będzie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 30 października. Nakazał on spółce miejskiej SPR Lublin rozpatrzeć wniosek fundacji ws udostępnienia kopii zawieranych umów. Fundacja złożyła skargę na spółkę, po tym jak ta odmówiła udostępnienia informacji i zawieranych umowach. -Sąd potwierdził nasze przekonanie co do tego, że finanse spółek miejskich są jawne. Gdy tylko uzyskamy kolejne informacje, będziemy je sukcesywnie umieszczać na portalu – przekonuje Jakubowski.

Portal jawnylublin.pl powstał dzięki wsparciu finansowemu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Informacje nt. wybranych spółek, uzyskane z urzędu marszałkowskiego:

Port Lotniczy Lublin SA – bilans i rachunek zysków i strat spółki za 2013 rok

Targi Lublin SA – bilans i rachunek zysków i strat spółki za 2013 rok

Lubelskie Dworce SA – bilans i rachunek zysków i strat za 2013 rok

Lubelski Rynek Hurtowy SA – bilans i rachunek zysków i strat za 2013 rok

Zachęcamy do linkowania strony – z możliwością wykorzystania naszych banerów:

baner_JL_728x90=v2

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy