Złożyliśmy wniosek o ujawnienie treści umów zawieranych przez Prezydenta Miasta Lublin

No Comments

W dniu 2 lutego złożyliśmy wniosek do Prezydenta miasta Lublin o publikowanie na bieżąco informacji o zawieranych umowach oraz o udostępnienie w rejestrze umów również treści zawieranych umów.

Publikacja zestawienia zawieranych umów w czasie rzeczywistym przyspieszy dostęp do informacji o wydatkach miasta dla władzy (wspólnoty samorządowej). Należy przy tym zwrócić uwagę, że według stanu na dzień dzisiejszy (tj. 2 lutego) w rejestrze umów znajdują się umowy zawarte do 30 listopada 2016, czyli sprzed przeszło dwóch miesięcy. Należy przy tym zauważyć, że aktualizacja rejestru umów na bieżąco jest możliwa do wykonania pod względem technicznym i nie wymaga dodatkowych kosztów.

Publikacja treści umów jest niezbędna z uwagi na fakt, że tylko poznanie ich treści pozwoli uzyskać pełną informację nt. wydatkowania pieniędzy publicznych. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych niedomówień i przeinaczeń.

W 2016 roku 20 wniosków o udostępnienie informacji publicznej dotyczyło udostępnienia umów, zawieranych przez miasto Lublin. Realizacja naszego wniosku pozwoli na skrócenie czasu na uzyskanie umów przez obywateli a jednocześnie wpłynie na zmniejszenie liczby wniosków kierowanych do urzędu. Warto dodać, że publikacja treści umów jest praktykowana m.in. w Szczecinie, w którym urząd udostępnia rejestr zawieranych umów wraz z ich treścią.

]Jednocześnie podziękowaliśmy za przychylenie się do naszego wniosku z 2014 roku i utworzenie rejestru umów miasta Lublin. Świadczy to o zrozumieniu znaczenia jawności i transparentności dla sprawowania przez Pana Krzysztofa Żuka mandatu Prezydenta miasta Lublin.

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy