Sąd nakazał ujawnić opinie prawne nt. radnych

No Comments

Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę kasacyjną Prezydenta Miasta Lublin i nakazał ujawnić opinie prawne, wykonane na wniosek lubelskich radnych. Poniżej publikujemy treść obydwu opinii.

We wrześniu 2015 roku złożyliśmy wniosek do Prezydenta miasta Lublin o udostępnienie treści opinii prawnych dot. możliwości zasiadania radnych w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, o których wspomniał Przewodniczący Rady Miasta w wypowiedzi dla Gazety Wyborczej. Urząd odmówił ich udostępnienia, argumentując to tym, że „radny nie sprawuje władzy publicznej”.

Pełna treść odpowiedzi na wniosek o udostępnienie opinii prawnych:

Nie przekonało to Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który w kwietniu 2016 nakazał udostępnienie opinii (sygn. akt II/SAB 188/15). Jednak Prezydent nie zgodził się z tym wyrokiem i złożył odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sprawa dość szybko trafiła pod obrady Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten oddalił skargę kasacyjną i podtrzymał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Prezydent został zobowiązany do udostępnienia ekspertyz oraz zwrotu na rzecz fundacji 100 zł z tytułu kosztów sądowych.

NSA potwierdził tym samym, że sprawowanie mandatu radnego należy do sfery zadań publicznych, więc ekspertyzy są informacją publiczną.

Pełna treść wyroku:

Czego dotyczą opinie prawne, sporządzone na wniosek radnych

Pierwsza opinia została wykonana w 2011 roku na wniosek radnej Marty Wcisło. Dotyczy zgodności prowadzonej przez nią działalności gospodarczej z przepisami ustawy o samorządzie gminnym. Chodziło o wyjaśnienie, czy firma radnej może sprzedawać produkty dla przedszkola, prowadzonego przez miasto Lublin.

Pełna treść opinii:

Druga opinia została sporządzona w 2013 roku na wniosek radnej Beaty Stepaniuk. Odpowiada na pytanie, czy radny może usprawiedliwić nieobecność na komisji stałej Rady Miasta, wykonywaniem obowiązków członka Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (KRPA).

I ta opinia jest istotna z punktu widzenia kwestii zasiadania radnych w KRPA. Autor opinii wskazuje, że radni mogą zasiadać w komisji, ale nie należy to do obowiązków związanych z wykonywaniem mandatu radnego. Wobec tego nie może to być powodem do usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta (wówczas taki radny otrzymywałby dwa wynagrodzenia).

Pełna treść opinii:

 

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy