Wojewoda ujawnił swoje rejestry umów, ale nie opublikuje ich w BIP…

No Comments

Wojewoda Lubelski na wniosek Fundacji Wolności udostępnił swoje rejestry umów. Przesłane rejestry zawierają umowy i porozumienia zawierane przez samego Wojewodę oraz Dyrektora Generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wojewoda odmówił opublikowania rejestrów w Biuletynie Informacji Publicznej.

Udostępnione rejestry zawierają dane dot.: rodzaju umowy, nazwy wydziału/biura zawierającego umowę, daty zawarcia umowy,  okresu obowiązywania, nazwy zleceniobiorcy/wykonawcy oraz przedmiot umowy.

Jedna z umów zawartych w ubiegłym roku, dotyczyła wykonania przez Mariana Widelskiego 9 filmowych materiałów o działalności wojewody (złożyliśmy wniosek o jej udostępnienie).

Jednocześnie Wojewoda odmówił publikacji rejestrów umów w Biuletynie Informacji Publicznej i prowadzenia jego aktualizacji (przynajmniej raz na kwartał). Uzasadnił to niewielkim zainteresowaniem obywateli tymi informacjami (3 wnioski w ciągu ostatnich trzech lat, w tym jeden nasz).

Jeśli uważasz, że publikacja rejestrów umów jest ważna, podpisz się pod petycją do Wojewody Lubelskiego w sprawie ich ujawnienia:

Petycja do Wojewody Lubelskiego ws publikacji rejestrów umów

Przemysław Czarnek
Wojewoda Lubelski

PETYCJA WS UMIESZCZENIA W BIP REJESTRÓW UMÓW

Szanowny Panie Wojewodo,
przejrzystość i transparentność wydatkowania środków publicznych jest podstawą dobrego rządzenia.

W związku z powyższym domagamy się opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej rejestru umów, zawieranych przez Wojewodę Lubelskiego i Dyrektora Generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz o ich aktualizowanie nie rzadziej niż raz na kwartał.

Zarówno Marszałek Województwa Lubelskiego jak i Prezydent Miasta Lublin publikują rejestry zawieranych przez siebie umów.

**twój podpis**

78 signatures

Twoje nazwisko zostanie dodane po potwierdzeniu mailowym (jeśli nie widzisz maila z potwierdzeniem, sprawdź spam). Zaproś znajomych do poparcia:

   

Ostatnio podpisali:
78 Marcin Muller Kwi 25, 2017
77 Andrzej Wróbel Mar 18, 2017
76 Anna Ścisłowska Lut 27, 2017
75 Emilia Szczepaniak Lut 27, 2017
74 Michał Basiński Lut 24, 2017
73 Magdalena Łuczyn Lut 24, 2017
72 Marcin Jamontt Lut 24, 2017
71 Krzysztof Wiśniewski Lut 24, 2017
70 Jan Niedośpiał Lut 24, 2017
69 Karolina Walkiewicz Lut 24, 2017
68 Paweł Cal Lut 24, 2017
67 kamil nowak Lut 24, 2017
66 Krzysztof Kowalik Lut 24, 2017
65 Cezary Cieszko Lut 21, 2017
64 Wojciech Janus Lut 19, 2017
63 Marcin Muller Lut 18, 2017
62 Dorota Markiewicz Lut 16, 2017
61 Anna Gryta Lut 15, 2017
60 Natalia Lisowska Lut 15, 2017
59 Anna Gajda Lut 15, 2017

Zobacz rejestr umów zawartych przez Dyrektora Generalnego LUW w 2016 roku:

Zobacz treści rejestrów udostępnionych przez wojewodę (pliki pdf):

Rejestr umów i porozumień Wojewody Lubelskiego – rok 2012 cz. 1

Rejestr umów i porozumień Wojewody Lubelskiego – rok 2012 cz.2

Rejestr umów i porozumień Wojewody Lubelskiego – rok 2013

Rejestr umów i porozumień Wojewody Lubelskiego – rok 2014

Rejestr umów i porozumień Wojewody Lubelskiego – rok 2015

Rejestr umów i porozumień Wojewody Lubelskiego – rok 2016

Rejestr umów i porozumień – Dyrektor Generalny – rok 2012

Rejestr umów i porozumień – Dyrektor Generalny – rok 2013

Rejestr umów i porozumień – Dyrektor Generalny – rok 2014 cz. 1

Rejestr umów i porozumień – Dyrektor Generalny – rok 2014 cz. 2

Rejestr umów i porozumień – Dyrektor Generalny – rok 2015

Rejestr umów i porozumień – Dyrektor Generalny – rok 2016

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy