Skarżymy bezczynność Platformy Obywatelskiej

No Comments

W dniu 17 marca 2018 roku złożyliśmy do biura Regionu Lubelskiego partii Platforma Obywatelska RP wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:

1. Wyników badań, o których mowa w tekście:
http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/zuk-szykuje-program-wyborczy-bedzie-gotowy-pod-koniec-kwietnia,n,1000215216.html
2. Umowy i dokumentów księgowych potwierdzających zlecenie/wykonanie tego badania.
Wniosek skierowałem na adres mailowy biura Regionu Lubelskiego partii, tj. lubelskie@platforma.org. Zaznaczyłem, aby przesłać informacje w formie elektronicznej.

3 kwietnia 2018 r., tj. siedemnaście dni po złożeniu wniosku, otrzymaliśmy odpowiedź z Biura Krajowego partii (biuro@platforma.org) z krótką informacją, że Platforma Obywatelska RP nie zlecała badań, o których mowa w przesłanym linku.

Dzień później na portalu dziennikwschodni.pl przeczytałem wypowiedź posła i sekretarza partii w województwie lubelskim Wojciecha Wilka, który potwierdził, że jego partia zleciła w/w badania, mówiąc: „Badania zostały zlecone przez Zarząd Regionu Lubelskiego PO. Ale jeszcze nie zostały sfinansowane, bo otrzymaliśmy dopiero cząstkowe wyniki”.

W związku z tą wypowiedzią ponownie zwróciliśmy się do partii Platforma Obywatelska RP (tym razem do biura krajowego) z pytaniem czy podtrzymują swoją odpowiedź, że partia nie zlecała tych badań. Wobec braku odpowiedzi, napisaliśmy raz jeszcze, informując, że zamierzamy złożyć zawiadomienie do prokuratury. Dopiero po tym mailu otrzymaliśmy odpowiedź. Jest ona jednak dla nas nie zrozumiała. Partia napisała, że „badania, o których mowa zostały zlecone przez Region Lubelski Platformy Obywatelskiej RP, w ramach samodzielności finansowej struktury regionalnej Platformy i w ramach środków pozostających w jej dyspozycji”.

Raz jeszcze zapytaliśmy, dlaczego zatem biuro lubelskie partii nie udostępniło tych informacji, tylko przesłało wniosek do biura krajowego. Po kolejnych dziesięciu dniach otrzymaliśmy odpowiedź, iż „Biuro Krajowe Platformy Obywatelskiej RP jest jedynym podmiotem uprawnionym do udzielania odpowiedzi w zakresie informacji publicznej w imieniu Platformy Obywatelskiej RP”.

Naszym zdaniem nie jest to powód, dla którego można twierdzić że badań nie było lub ich nie udostępnić. Jesteśmy przekonani, że doszło tu do złamania prawa, dlatego skierowaliśmy skargę do sądu. W załączniku przesyłam jej treść oraz wydruk korespondencji z biurem partii.

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy