Relacja ze spotkania podsumowującego monitoring funduszu korkowego

No Comments

Wczoraj w ratuszu odbyła się prezentacja wyników społecznego monitoringu funduszu korkowego, który w Lublinie prowadziła Fundacja Wolności w ramach ogólnopolskiej akcji „Masz Głos, Masz Wybór”. Podobne spotkania odbyły się w 40 różnych gminach w całej Polsce.

Prezentacja wyników monitoringu funduszu korkowegoW pierwszej części spotkania Krzysztof Jakubowski, który jest autorem raportu, przedstawił prezentację dot. przeprowadzonego monitoringu, wnioski oraz rekomendacje.

Działania urzędu miasta Lublin w zakresie polityki trzeźwościowej zostały ocenione pozytywnie, jednak zwrócono uwagę na kilka kwestii wartych przemyślenia oraz poprawy:

  • poprawę dostępności dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • zastanowienie się nad zasadnością dużej liczebności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • zwiększenie nakładów oraz częstotliwości prowadzonych analiz zjawiska uzależnienia oraz badań ewaluujących Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  • zmniejszenie środków z Gminnego Programu przeznaczanych na budowę i modernizację boisk sportowych.

Pełny raport oraz prezentacja znajdują się na stronie internetowej Fundacji, pod adresem www.FundacjWolnosci.org/fundusz-korkowy.

Spotkanie nt. funduszu korkowego w LubliniePo przedstawieniu wyników monitoringu rozpoczęła się dyskusja wokół wniosków i rekomendacji z niego płynących. Mieszkańcy zwracali uwagę na niewystarczającą ilość środków finansowych dla organizacji pozarządowych, nie wszyscy zgodzili się z rekomendacją dot. zmniejszenia środków finansowych z funduszu korkowego przeznaczanych na budowę i modernizację boisk sportowych. Obecni na spotkaniu pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych byli pytani m. in. o pracę streetworkerów w naszym mieście.

Relacja ze spotkania pojawiła się w Internetowej Telewizji Lubelskiej ITVL:

http://www.itvl.pl/news/czym-jest-fundusz-korkowy

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy