List otwarty do Prezydenta – wniosek o odciążenie pracowników z wykonywania niepotrzebnych działań myślowych

No Comments

Sz. P. Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublin

WNIOSEK

Szanowny Panie Prezydencie,

W dniu 2 sierpnia 2016 r. nasza fundacja wystąpiła do zarządu spółki komunalnej Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Lublin sp. z o.o. z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie udostępnienia wszystkich umów zawartych ze spółką Miejska Korporacja Komunikacyjna sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia rozpatrzenia wniosku. Władze spółki uznały, że nie posiadają takich informacji i potrzebują wykonać dodatkową pracę, aby ją udostępnić. Złożyliśmy skargę na takie rozpatrzenie wniosku.

Ze zdziwieniem przeczytaliśmy odpowiedź spółki (w załączeniu) na naszą skargę, w której napisano że nie posiada wykazu umów a ich odnalezienie wymaga poniesienia dużego nakładu pracy. Odszukanie tych umów zdaniem władz spółki musiałoby być „poprzedzone działaniami myślowymi”. Ponadto spółka „musiałaby oddelegować kilku pracowników, w dodatku osób z kierownictwa swojego przedsiębiorstwa, które posiadają odpowiednią wiedzę nt. bieżącej działalności spółki”.

Wobec tej odpowiedzi wykazujemy nasz niepokój dot. bieżącej działalności spółki komunalnej MPK Lublin sp. z o.o. Skoro odszukanie kilku umów wymaga zaangażowania kilku pracowników, w tym kierownictwa, mamy duże obawy dot. efektywności działania przedsiębiorstwa.

Wobec tego zwracamy się z wnioskiem do Pana Prezydenta, aby jako Zgromadzenie Wspólników spółki nakazał Pan niezwłoczne utworzenie rejestru umów. Taki rejestr znacznie ułatwi bieżącą działalność firmy oraz odciąży pracowników, którzy nie będą musieli wykonywać działań myślowych celem odszukiwania poszczególnych umów. Wnoszę również, aby podobne rejestry utworzyć w pozostałych spółkach komunalnych. Proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Jakubowski

Prezes Fundacji Wolności


Załączniki:

Odmowa spółki MPK na wniosek o udostępnienie umów:

MPK Lublin – odmowa udostępnienia umów z MKK by fundacjawolnosci on Scribd


Odpowiedź spółki MPK Lublin na skargę ws nieudostępnienia umów:

Odpowiedz MPK na skargę ws nieudostępnienia umów z MKK by fundacjawolnosci on Scribd

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy